Kartografija | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Kartografija

Marijampolės miesto gatvių schema

Naržyti žemėlapyje »

Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

Naržyti žemėlapyje »

Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

Naržyti žemėlapyje »

Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

Naržyti žemėlapyje »

Žemės sklypų parceliacijos projektas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto 1903 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto 1884 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto situacijos planas

Naržyti žemėlapyje »

1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

Naržyti žemėlapyje »

1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto 1857 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

Naržyti žemėlapyje »

Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto schema

Naržyti žemėlapyje »

Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

Naržyti žemėlapyje »

Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

Naržyti žemėlapyje »

Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

Naržyti žemėlapyje »

1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

Naržyti žemėlapyje »

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”