Zigmo Drungos gatvė

Zigmo Drungos gatvė


Mokolų seniūnija, Pabaigų seniūnaitija (Naujųjų Tarpučių rajonas).

Šiaurės rytuose gatvę riboja Tarpučių, Pietvakariuose – P. Dovydaičio gatvės. Gatvė neįtraukta į 2014 m. Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą.

1993-09-16 gatvei suteiktas Z. Drungos vardas.

1995-11-09 gatvė individualių gyvenamųjų namų mikrorajone prie Tarpučių kvartalo pavadinta Z. Drungos gatve.

Zigmas Drunga (Šernas) (1904-01-02 Užpalių miestelyje, Utenos aps. – 1946-06-12 žuvo kautynėse su NKVD kariuomene Agurkiškės miške, Lukšių vlsč., Šakių aps.) – karo lakūnas, aviacijos majoras, 1945 m. įsijungė į „Geležinio Vilko" partizanų grupę, 1945 m. rugpjūčio 15 d. įkūrus „Tauro" partizanų apygardą, paskiriamas „Geležinio Vilko" rinktinės vadu, 1945 m. spalio 22 d. „Tauro" apygardos vadas. 1998 m. gegužės 19 d. suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties). /VLE. T.5. – P. 157./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas