Vytauto gatvė*

Vytauto gatvė*


Narto seniūnija, Kvietiškio seniūnaitija.
Mokolų seniūnija, Pabaigų seniūnaitija (Naujųjų Tarpučių rajonas).

Šiaurėje gatvę riboja Basanavičiaus aikštė, pietuose – miesto riba. Gatvės ilgis – 3,338 km. Antra pagal ilgį miesto gatvė.

Gatvė suplanuota po 1765 m. gaisro miestą pertvarkant pagal keturkampi planą. Iš Turgaus (J. Basanavičiaus) aikštės pietvakarinio kampo ėjo iki Bažnyčios gatvės.
1782 m. sudarytame Prienų seniūnijos inventoriuje pirmą kartą minima Varšuvos gatvė.
Iki 1812 m. gatvė neturėjo galimybės augti pietų kryptimi, kelią pastojo tvenkinys.
Apie 1810-1812 m. sugriuvo ar buvo sugriautas malūnas ant Javonio upelio.
1812 m. miestiečiai nusausinto tvenkinio plote išsidalino sklypus ir pratęsė Varšuvos gatvę.
1843,1844, 1856, 1857, 1869, 1873, 1884, 1903 m. planuose gatvė vadinama Varšuvos vardu (ulica Warszawska, Варшавская улитца).
1920-01-27 Varšavinė (Varšuvos) ir Kauno gatvės (iki dabartinės Šaulių gatvės) pavadintos Vytauto gatve.
1929-04-06 tvirtinant gatvių pavadinimų sąrašą ,Varšavinė gatvė pavadinta Vytauto gatve, o Kauno vardą gavo Degučių gatvė, einanti į vakarus (galima klaida, turėtų būti nurodyta Šiaurės kryptis).
1929-01-08 Kvietiškio priemiesčio gatvė, vadinama Kalvarijos plentu (Vytauto gatvės tęsinys), pavadinta Vytauto gatve.
1952-11-27 Vytauto gatvei suteiktas I. Černiachovskio vardas.
1978-02-08 panaikinta Piliečių gatvė, prijungta prie I. Černiachovskio (Vytauto) gatvės.
1988 m. gatvei sugrąžintas Vytauto vardas.
1989-01-11 rinkimų apylinkių sąrašuose aptinkamas Vytauto gatvės pavadinimas.

Žiūrėti: I. Černiachovskio (1952-1988), Kalvarijos plentas (iki 1929), Varšuvos gatvė (1782-1920).

Vytautas Didysis (apie 1350 m. Senieji Trakai.– 1430-10-27 Trakuose) – Lietuvos didysis kunigaikštis. Vienas žymiausių Europos politikų ir karvedžių Didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus, Jogailos pusbrolis. Vytautui valdant LDK pasiekė didžiausią galybę, jos teritorija išsiplėtė nuo Baltijos iki Juodosios jūrų. LVE. T. 25. – P. 310-311./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai • Marijampolės miesto gatvių schema

  Skaityti daugiau »

  Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Skaityti daugiau »

  Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

  Skaityti daugiau »

  Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

  Skaityti daugiau »

  Žemės sklypų parceliacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1903 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1884 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

  Skaityti daugiau »

  1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1857 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto schema

  Skaityti daugiau »

  Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

  Skaityti daugiau »

  Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

  Skaityti daugiau »

  1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

  Skaityti daugiau »

  1. Dėl gatvių pavadinimų keitimo: 1990-09-20, potvarkis Nr. 244 / Marijampolės miesto valdyba. – MAA, f. 1015, ap. 2, b. 10, l. 76.

  2. Dėl gatvės pavadinimo: 1978-02-08, sprendimas Nr. 39 / Kapsuko miesto liaudies deputatų taryba, Vykdomais komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 346, l. 50,51.

  3. Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo : 2014-02-24, sprendimas Nr. 1-65 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35061>.

  4. Dėl pakeitimo Marijampolės miesto senų gatvių pavadinimų naujais: 1952-11-27, sprendimas Nr. 148 / Marijampolės miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 13, l. 198,199.

  5. Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose : 2009-08-31, sprendimas Nr. 1-936 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-04-30]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=18513>.

  6. Marijampolės miesto tarybos posėdis: 1929-01-08, [protokolas] Nr. 22 / Marijampolės miesto burmistras. – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 156, l. 1, 1 a.p., 2.

  7. Marijampolės miesto tarybos posėdis : 1927-12-06, protokolas Nr. 22 . – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 69, l. 92, 93.

  8. Marijampolės miesto tarybos posėdis : 1920-01-27, protokolas Nr. 3 /Marijampolės miesto taryba – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 10, l. 13.

  9. Marijampolės miesto valdybai: [Marijampolės miesto gatvių ir aikščių pavadinimai (1929-04-04 rezoliucija)] : 1929-04-06 atsakymas Nr. 3215 / LR vidaus reikalų ministerija, Savivaldybių departamentas. – LCVA, f.1362,ap.1,b.69,l.33-36.

  10. Miškinis, Algimantas. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 20, 23-24, 26, 28, 29, 41, 43, 49, 61, 62, 63, 71, 76, 78, 85, 93, 96.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas