Vincento Borisevičiaus gatvė

Vincento Borisevičiaus gatvė


Mokolų seniūnija, Tarpučių seniūnaitija (senųjų Tarpučių rajonas).

Gatvė išeina iš Vokiečių gatvės vakarų kryptimi ir išsišakoja į pietus ir šiaurę. Gatvės ilgis 0,250 km.

1993-09-16 gatvei suteiktas vyskupo V. Borisevičiaus vardas.
1999-10-14 gatvė Marijampolės miškų urėdijos individualių gyvenamųjų namų kvartale, pavadinta V.Borisevičiaus gatve.
Rinkimų apylinkių sudarymo sąrašuose V. Borisevičiaus gatvė aptinkama tik nuo 1999 m.

Vincentas Borisevičius (1887-11-23 Bebrininkų k., Paežerių vlsč., Vilkaviškio aps. – 1946-11-18 nužudytas ir palaidotas Vilniuje, 1999 m. perlaidotas Telšiuose )– vyskupas, visuomenės veikėjas, kandidatas į palaimintuosius, Seinų kunigų seminarijos profesorius, Telšių kunigų seminarijos rektorius. Pasisakė prieš bažnyčios persekiojimą, sovietų suimtas, kalintas ir kankintas, galiausiai nuteistas mirti. Mokėsi Šunskų pradžios mokykloje, dirbo vikaru Kalvarijoje, 1918-1922 buvo Marijampolės gimnazijos kapelionu, Marijampolės miesto valdybos nariu. /VLE. T.3. – P. 365-366./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas