Skulptūra „Pieta“

Skulptūra „Pieta“

2000 metais Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventoriuje (prie pietinės sienos) pastatyta skulptoriaus Juliaus Narušio skulptūra „Pieta“. Šios skulptūros statybą inicijavo ir finansavo  Vilkaviškio vyskupo ilgametis generalvikaras, apaštalinis protonotaras,  profesorius,  bažnytinės teisės hab. dr. infulatas Vincas Jonas Bartuška (1917-09-21 – 2010-04-29).

Julius Narušis (g. 1946 02 18 Vilkaviškyje) yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, sukūręs  daugiau virš 500 skulptūrų. Jo darbai išbarstyti po visą Lietuvą ir pasaulį, tačiau daugiausiai jų surasite Marijampolėje. Marijampolėje stovi ir didžiausias jo darbas – Vytauto Didžiojo paminklas.

VIETA/ADRESAS
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventorius, Vytauto g. 31A, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Jubiliejiniai 2000 metai“

DATA
2000 m.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Julius Narušis

SUSIJĘ ASMENYS
Julius Narušis, Vincas Jonas Bartuška

SUSIJĘ VIETOS
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventorius, Vytauto g., P. Vaičaičio g., Marijampolė

Literatūra ir šaltiniai

  1. Viliūnas, Vytautas.  Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija : istorija ir dabartis. – Marijampolė : Idėjų dirbtuvės, 2014. – 168 p. : iliustr.

  2. Nuo siuvimo mašinų mechaniko iki vyskupijos kanclerio: [pokalbis su Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu mons. Juozu Pečiukoniu apie šv. Vincento Pauliečio bažnyčios atstatymą] / kalbėjosi Romas Bacevičius // XXI amžius – 2010 bal. 23, nr. 3. – [Žiūrėta 2015-08-21]. –  Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/04/23/susi_01.html>

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija