Pelkėtoji gatvė (XVII a. II pusė – 1817)*

Pelkėtoji gatvė (XVII a. II pusė – 1817)*


Dabar tai Gedimino gatvė.

Gatvė, susiformavusi XVII a. II pusėje. A. .Miškinis atmeta galimybę, kad ši gatvė galėjo susiformuoti savaime, miesteliui vystantis pagal radialinį planą, nes nebuvo tiesioginio susisiekimo su Prienais.
Po 1765 m. gaisro miestelį pertvarkius pagal keturkampi planą, Pelkėtoji (Gedimino) gatvė pravesta stačiu kampu, rytų kryptimi iš rytinio aikštės šono.
1782 m. sudarytame Prienų seniūnijos inventoriuje pirmą kartą minima Pelkėtoji gatvė.
1784 m. marijonų vyresnysis V. Volungevičius aprašė Marijampolės parapiją ir kelią į Prienus, kuris „...iš aikštės suko į dešinę ir tiesia linija siekė Trakiškių kaimą“.
1795-1800 ir 1808 m. Naujosios Prūsijos žemėlapių miesto schemose pavaizduota iš aikštės rytų kryptimi išeinanti gatvė ir kelias.
Kada tiksliai Pelkėtoji gatvė pavadinta Prienų gatve duomenų neturime.
1817-08-17 burmistro Ivaškevičiaus kreipimesi į Augustavo vaidijos komisarą minima Prienų gatvė.

Žiūrėti: Gedimino gatvė, Prienų gatvė.

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas