Paminklas Tauro apygardos partizanams

Paminklas Tauro apygardos partizanams

2003-11-21 minint Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus dešimtmetį, Vytauto Didžiojo parke atidengtas paminklas Tauro apygardos partizanams, rėmėjams ir ryšininkams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Paminklo statybą inicijavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės skyrius (LPKTS MS). Skulptūros autorius  skulptorius Alfonsas Ambraziūnas, architektas Arūnas Lukoševičius. Paminklo idėjai išreikšti skulptorius pasirinko stilizuotą pasvirusio Vyčio kryžiaus formą, kuri, lyg metamas šešėlis, atsikartoja paminklo pagrinde. Įspūdį sustiprina juodas granitas ir detalės: nulūžęs kardas, simbolinė žuvusio ar nukankinto partizano figūra. Paminklas pastatytas šalia B. Bagdono namo, buvusios NKGB būstinės, kurio rūsiuose kalėjo, buvo kankinami, žudomi ir čia pat parke laidojami pasipriešinimo kovų dalyviai.

Tauro apygarda buvo „viena pirmųjų partizanų apygardų Lietuvoje, įkurta 1945 m. rugpjūčio 15 d. Marijampolės apskrityje, Skardupių bažnytkaimyje. Apygardos įkūrimo iniciatorius - Skardupių parapijos klebonas Antanas Ylius. Šios apygardos partizanai veikė Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Lazdijų, Alytaus, o taip pat okupuotoje Seinų apskrityse. Pradžioje Tauro apygardą sudarė 4 rinktinės, vėliau jų liko 3: Vytauto, Geležinio Vilko ir Žalgirio. Apygarda leido laikraštį „Laisvės žvalgas“, viena pirmųjų įvedė kariškas uniformas, sukūrė apygardos partizanų statutą, himną ir priesaiką, turėjo savo teismą“, organizavo partizanų mokymo kursus.

VIETA/ADRESAS
Vytauto Didžiojo parkas, Vytauto g., Marijampolė

UŽRAŠAS
„Tauro apygardos partizanams 1944-1953“

DATA
2003-11-23

AUTORIAI/KŪRĖJAI
Alfonsas Ambraziūnas,   Arūnas Lukoševičius

SUSIJĘ ASMENYS
Alfonsas Ambraziūnas,  Arūnas Lukoševičius, Antanas Ylius

SUSIJĘ VIETOS
Vytauto g., Marijampolė, Vytauto didžiojo parkas, Bagdono namas

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Vilutienė, Aldona.  Laiko dulkes nužėrus… : Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus kūrimo ir veiklos istorija, 1993-2007 m. / Aldona Vilutienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2013. - 160 p. : iliustr., portr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”