Paminklas Jonui Jablonskiui

Paminklas Jonui Jablonskiui

Parke priešais Rygiškių Jono gimnazijos rūmus 1992 m. gegužės 15 d. atidengtas paminklas lietuvių kalbos tėvui  Jonui Jablonskiui. Šios idėjos įgyvendinimui dar 1936 m. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje buvo sudarytas komitetas. Komitetas kreipėsi į skulptorius Vincą Grybą ir Petrą Aleksandravičių, kurie paruošė kelis paminklo projektus. Istorinės aplinkybės  neleido sumanymo įgyvendinti. Tačiau buvę komiteto nariai išsaugojo paminklo projektus. Komiteto darbą tęsė lietuvių kalbos mokytojas, kraštotyrininkas Vincas Peckus, jam pavyko surinkti virš 30 000 rublių. Daug metų gimnazijos auklėtiniai ir pedagogai per įvairius susibūrimus patvirtindavo savo norą pastatyti šį paminklą. Galiausiai,  1989 m. birželio 24 d. 39-osios laidos abiturientų susitikime buvo tvirtai nutarta – paminklas bus. Prie jų prisijungė kiti gimnazijos auklėtiniai bei pedagogai. Paminklą sukurti buvo patikėta buvusiam šios gimnazijos auklėtiniui, vienam pirmųjų projektų kūrėjui Petrui Aleksandravičiui, architektas Vytautas Nasvytis.

Jonas Jablonskis (1860-12-30 Kubilių k., Būblelių vlsč., Marijampolės a. – 1930-02-23 Kaune] - kalbininkas, Lietuvių bendrinės kalbos normintojas ir kūrėjas. 1872-1881 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliau čia ir dėstė. Artėjant 60-ajam J. Jablonskio jubiliejui, 1920 m. Švietimo ministerija, gavusi LR Prezidento sutikimą, kreipėsi į kalbininką, prašydama leidimo pavadinti Marijampolės gimnaziją jo mėgiamu slapyvardžiu. Gavus J. Jablonskio sutikimą,  gimnazija nuo 1921 m. sausio 1 d. pavadinta Rygiškių Jono gimnazija.

VIETA/ADRESAS
Rygiškių Jono gimnazijos parkas, Kauno g. 7, Marijampolė

UŽRAŠAS
Jonas Jablonskis

DATA
1992 m. gegužės 15 d.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Petras Aleksandravičius, architektas Vytautas Nasvytis

INICIATORIAI
Rygiškių jono gimnazijos auklėtiniai ir pedagogai

SUSIJĘ ASMENYS
Jonas Jablonskis, Rygiškių Jonas, Petras Aleksandravičius, Vytautas Nasvytis,Vincas Peckus, Vincas Grybas

SUSIJĘ VIETOS
Rygiškių Jono gimnazijos parkas, Kauno g. 7, Marijampolė

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Neatidėliokime paminklo statybos : [apie paminklo, skirto Jonui Jablonskiui paminėti, statybas] / J. Čiuta // Naujasis kelias. – 1989, liepos 26, Nr. 143, p. 3, iliustr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija