Palaimintojo Jono Pauliaus II bažnyčia (koplyčia)

Palaimintojo Jono Pauliaus II bažnyčia (koplyčia)

Gausi Mokolų, Degučių mikrorajono ir aplinkinių kaimų katalikų bendruomenė ilgai beldėsi (nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atgavimo) į civilinės ir dvasiškosios valdžios duris, prašydami jiems pastatyti bažnyčią. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II parapija buvo įkurta 2011 m. liepos 7 d. Pirmuoju parapijos klebonu paskirtas kunigas Marius Rudzinskas, kuris pradėjo rūpintis bažnyčios statyba (iš pradžių mišios vykdavo „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje). Sklypą parapijai taip reikalingos bažnyčios statybai, padovanojo verslininkas, UAB „Statybos ritmas“ vadovas Gintaras Vilutis. Šiaurinėje Mokolų mikrorajono dalyje prie J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvės esantis 1,19 hektaro sklypas puikiai tam tiko. Jau 2011 m. spalio 21 d. sklypo vakarinėje dalyje buvo pastatytas ir pašventintas tautodailininko  Algimanto Sakalausko išdrožtas kryžius. Prie kryžiaus pagrindo pritvirtintas užrašas skelbia: „Marijampolės palaimintojo Jono Pauliaus II parapija / Šioje vietoje bus statoma bažnyčia...“

Po trejų metų, 2014 m. spalio 21 d. Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos tikintieji susirinko į ypatingas iškilmes. Buvo šventinama medinė bažnyčia (koplyčia), kurią parapijai padovanojo Vokietijos katalikai iš Lastrupo miestelio (Žemutinė Saksonija). 2007 m. pastatyta ir vos dvejus metus naudota šv. Marijos Karalienės koplyčia koplyčia buvo perduota Šv. Juozapo fondui. Šio fondo nario, Marijampolės garbės piliečio Clemenso Rottinghauso pastangomis, ir vietos vyskupo pritarimu koplyčią nuspęsta padovanoti Marijampolės palaimintojo Jono Pauliaus II parapijai.

Visa bažnyčia buvo išardyta ir parvežta į Lietuvą: sienų karkasas su stogu, suolai, altorius, paveikslai, vidiniai langai, vidaus apdaila, balkono atramos, laiptai, zakristijų baldai. Medinė bažnytėlė nedidelė, bendras jos plotas - apie 100 kv. m. Karkasinės bažnytėlės sienos apkaltos ąžuolinėmis lentomis, stogas dengtas čerpėmis. bažnyčioje sutelpa apie 150 žmonių. Nors šventovė negali sutalpinti gausaus parapijos tikinčiųjų būrio, manoma, kad ji puikai tarnaus bendruomenei.

VIETA/ADRESAS
J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė

DATA
2007 m. pastatyta Lastrupe, Žemutinė Saksonija, Vokietija
2014 m. perkelta į Marijampolę
2014 m. spalio 21 d. pašventinta

STATUSAS
neregistrinis, sakralinis pastatas

SUSIJĘ ASMENYS
Clemensas Rottinghausas, Gintaras Vilutis, Marius Rudzinskas, Algimantas Sakalauskas, Jono Pauliaus II

SUSIJĘ VIETOS
Marijampolė, Mokolai, Degučiai, Vokietija, Lastrupas, Žemutinė Saksonija

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Marijampolėje įkurta palaimintojo Jono Pauliaus II parapija / Vilkaviškio vyskupijos kurija. - [Žiūrėta 2016-02-29]. – Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-07-11-marijampoleje-ikurta-palaimintojo-jono-pauliaus-ii-parapija/65648>

  2. Marijampolės Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II bažnyčia // Vikipedija. - [Žiūrėta 2015-09-27] - Prieiga per internetą: < https://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_Palaimintojo_popie%C5%BEiaus_Jono_Pauliaus_II_ba%C5%BEny%C4%8Dia>

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Asociacija