Pagelžkelio gatvė (iki 1929)

Pagelžkelio gatvė (iki 1929)


Dabar tai Geležinkelio gatvė.

Neturime informacijos, kada gatvė pavadinta Pagelžkelio gatve.
1929-01-08 Kvietiškio priemiesčio Pagelžkelio gatvė pavadinta Geležinkelio gatve, „paminėjimui kaipo pirmo geležinkelio Lietuvos valdžios statyba“.

Žiūrėti: Geležinkelio gatvė.