Prano Dovydaičio gatvė

Prano Dovydaičio gatvė


Mokolų seniūnija, Pabaigų seniūnaitija (naujųjų Tarpučių rajonas).

Vakaruose gatvę riboja Z. Drungos, rytuose – M. Krupavičiaus gatvės. Gatvės ilgis 0,480 km.

1995-11-09 gatvė individualių gyvenamųjų namų mikrorajone prie Tarpučių kvartalo pavadinta P. Dovydaičio vardu.

Pranas Dovydaitis (1886-12-02 Runkai, Višakio Rūdos valsč., Marijampolės aps. – 1942-11-04 Sverdlovskas, Rusija) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, enciklopedistas, redaktorius ir leidėjas. 1908 m. pavasarį eksternu išlaikė egzaminus Marijampolės gimnazijoje ir įstojo į Maskvos universitetą. /VLE. T. 5. – p. 101-102./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas