Pranciškos Butlerienės gatvė*

Pranciškos Butlerienės gatvė*


Degučių seniūnija, Senamiesčio seniūnaitija.

Šiaurėje gatvę riboja Gedimino, pietuose - Laisvės gatvės. Gatvės ilgis 0,171 km.

1795-1800 m. Prūsijos karo žemėlapyje (miesto schemoje) pavaizduota dabartinės P. Butlerienės gatvės šiaurinė dalis.
1834-1844 m. suvestiniame tikrosios būklės plane (parengė A. Miškinis) bei 1856 ir 1857 m. planuose pavaizduota bevardė gatvė, išeinanti pietų kryptimi iš Prienų (Gedimino) gatvės.
1869 m. parengtame miesto reguliavimo projekte bei 1873, 1884, 1903 m. planuose pavaizduota ir įvardyta Policijos gatvė (ulica Policyjna,  Полицейская улитца).
XX a. pradžioje Policijos gatvė pavadinta Milicijos gatve (greičiausiai 1918-1919 m.).
1920-01-27 Marijampolės miesto tarybos posėdžio protokolu patvirtintas Milicijos gatvės pavadinimas. Šiuo vardu gatvė vadinama 1924-1935 m. miesto planuose.
J. Raškauskas straipsnyje „Kas apgins grafienę P. Butlerienę?“ rašo, kad „1930 m. jai grąžintas Policijos vardas“. (Dokumentais šios informacijos pagrįsti negalima.)
1940-10-19 Policijos gatvė pavadinta Milicijos gatve.
1952-11-27 Milicijos gatvei suteiktas F. Dzeržinskio vardas.
1989-09-13 gatvė pavadinta P. Butlerienės vardu.

Žiūrėti: F. Dzeržinskio gatvė (1952-1989), Milicijos gatvė (1918-1930) (1940-1952), Policijos gatvė (1930-1940).

Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė (prieš 1694 m. – 1769 m.) – grafaitė, po vedybų grafienė, Prienų seniūnė, jos iniciatyva XVIII a. viduryje Starapolėje apsigyveno vienuoliai marijonai, pastatyta medinė bažnyčia, vienuolynas, vietovė pavadinta Marijampolės vardu. /Martinaitienė G. M. Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas. – V., 2002. – 104 p./

 

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas