Petro Armino gatvė*

Petro Armino gatvė*


Narto seniūnija, Kvietiškio, Seminarijos ir Javonio  seniūnaitijos.

Šiaurėje gatvę riboja Bažnyčios, pietuose - pietinė miesto riba. Gatvės ilgis 2,770 km.

Viena iš seniausių miesto gatvių, susiformavusi prie kelio į Liudvinavą.
1782 m. Prienų seniūnijos inventoriuje neaprašytos Marijonų vienuolyno teritorijoje buvę gatvės. A. Miškinis mano, kad tuomet jau buvo susiformavusi dabartinės P. Armino gatvės šiaurinė dalis.
1784 m. Marijonų vyresnysis Viktoras Volungevičius aprašė kelią į Liudvinavą, kuris prasidėjo nuo bažnyčios ir ėjo į pietus.
1795-1800 m. Naujosios Prūsijos žemėlapyje pavaizduota Liudvinavo gatvės šiaurinė dalis ir kelias į Liudvinavą.
1846 m. minimas Liudvinavo gatvės pavadinimas (kalbant apie naujai įrengtas kapines).
1857 m. miesto plano schemoje užfiksuotas Liudvinavo gatvės pavadinimas (Людвинавская улица).
1920-01-27 Liudvinavo gatvė pavadinta P. Armino gatve.
1929-01-08 Kvietiškio priemiesčio gatvė (P. Armino gatvės tęsinys), vadinama Liudvinavo keliu, pavadinta P. Armino gatve.
1952-11-27 P. Armino gatvei suteiktas Iz. Laukaitytės vardas.
1989-09-13 Iz. Laukaitytės gatvei, nuo Laisvės (Bažnyčios) gatvės iki Geležinkelio gatvės, sugrąžintas P. Armino gatvės pavadinimas.
1990-07-25 P. Armino ir Iz. Laukaitytės gatvei sugrąžintas P. Armino gatvės pavadinimas.

Žiūrėti: Iz. Laukaitytės gatvė.

Petras Arminas-Trupinėlis (1853-06-16 Deksniškių k., Vilkaviškio aps. – 1885-03-18 Marijampolėje) – pedagogas, poetas, vertėjas, knygnešys, Tautinio atgimimo veikėjas. 1864-1866 m. mokėsi  Marijampolės keturklasėje  pavieto mokykloje. 1877-1883 m. dirbo Marijampolės gimnazijoje parengiamosios klasės mokytoju. /VLE. T.2 – P. 31./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija