Warning: Declaration of Sections::DoAction($action, $id, &$params, $returnid = -1) should be compatible with CMSModule::DoAction($name, $id, $params, $returnid = '') in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/modules/Sections/Sections.module.php on line 153
Marijampolės dramos teatras

Marijampolės dramos teatras

Dvidešimto amžiaus trečiame dešimtmetyje Marijampolės kultūrinis gyvenimas susidūrė su didele problema - miestui trūko profesionalios scenos su erdve žiūrovų sale. Marijampoliečių poreikių negalėjo patenkinti nedidelės mokyklų bei kino teatro salės, negalinčios priimti didelių teatro trupių.

1937 m. kunigo klebono Antano Kazlausko iniciatyva, pagal Romano Steikūno projektą, buvo pradėta  statyti kultūros rūmai, iš pradžių kukliai vadinti parapijos sale. Statybos metu projektas buvo nuolat koreguojamas, pritaikomas profesionalaus teatro poreikiams. Čia turėjo būti dvi 800 ir 350 vietų salės,  scena, grimo kambariai, rūbinės, erdvūs holai, pagalbinės patalpos. Pirmaisiais metais buvo išmūryti pamatai, rūsiai, mažoji salė, 1938-1939 m. pastatytos sienos, uždengtas stogas, 1940 pradėti vidaus įrengimo darbai, montuojama šildymo sistema. Prasidėjus sovietinei okupacijai (1940 m.) pastatas nacionalizuotas, teatro įrengimo darbai sustojo. Vokiečių okupacijos metais darbus tęsti buvo labai sudėtinga. Tačiau iniciatyvos ir vėl ėmėsi kunigas A. Kazlauskas, jam talkino miesto visuomenė, ypač teatralai, kuriems buvo pažadėta, kad jie taps naujųjų rūmų šeimininkais, mat 1941 m. rugsėjį įvyko steigiamasis Marijampolės dramos teatro susirinkimas, norėta išsikovoti profesionalaus teatros statusą. 1942-07-31 buvo paskelbtas miesto burmistro Vaclovo Nenorto ir dramos teatro direktoriaus Jono Pileckio įsakymas, kad Marijampolės teatro mėgėjų kolektyvas, 1942-08-01 „perorganizuojamas profesionaliais pagrindais, pervedamas Marijampolės miesto  savivaldybės žinion ir pavadinamas Marijampolės miesto dramos teatru.“ 1942-09-12 dar nebaigtuose teatro rūmuose, surengta įspūdinga, teatro atidarymo šventė, parodyta premjera – P. Vaičiūno drama „Sudrumstoji ramybė“. Į iškilmes atvyko teatralai iš visos Lietuvos: Vilniaus Kauno, Panevėžio, Šiaulių.

Teatro statyboms užbaigti trūko lėšų, tam aukojo „...miesto įstaigų vadovai, Marijampolės ir Vilkaviškio klebonai, gydytojai, mokytojai, net Kauno cirko direktorius, prisidėjo Marijampolės apylinkių ūkininkai, marijonų vienuolynas. (pagrindines lėšas, už kurias buvo pastatyti rūmai, sudarė trejus metus rinktos eilinių parapijiečių aukos)“. Pagaliau 1943-03-06 įvyko iškilmingas rūmų atidarymas. Tačiau rūmai nebuvo užbaigti. Teatras galėjo funkcionuoti, bet visi apdailos, puošybos ir tobulinimo darbai buvo atidėti geresniems laikams.

1944-12-31 teatro veikla sustabdyta, 1945 m. teatras atkuriamas, o 1949-09-09 LTSR Meno reikalų valdybos viršininko įsakymu teatras likviduojamas. Profesionalų teatrą Marijampolėje buvo bandoma dar nekartą atkurti: 1956-11-04 (likviduotas 1962-12-12),  1958-1960 m. mieste veikė Marijampolės valstybinis Lėlių teatras (perkeltas į Kauną), 1983m. atidarytas Kauno valstybinio dramos teatro filialas, 1989-01-01 atkurtas Marijampolės valstybinis dramos teatras (1992-01-15 likviduotas). Tačiau net ir juodžiausiais Marijampolės teatrui periodais teatro mūzos netylėjo, teatralai mėgėjai stebino publiką puikiais pastatymais. 1963 m. įsteigiamas saviveiklinis dramos teatras, 1965 m. jam suteikiamas Liaudies teatro vardas, 1977 m. reorganizuojamas į Liaudies muzikinį teatrą, 1978 m. įsteigiama teatro studija. 1992-01-15 įkuriamas Marijampolės municipalinis dramos teatras.

Marijampolės teatre dirbo režisieriai: K. Tumkevičius, J. Pusdešris, J. Grybauskas, A. Kupstas, J. O. Kupstienė, B. Gražys, S. Čaikauskas, ir kt. Marijampolės teatre 1956-1962 m. dirbo tokie aktoriai kaip: A. Bružas, L. Ciunis, B. Gražys, J. Jaruševičius, A. Kubilius, R. Karvelis, V. Marčinskaitė, V. Paukštė, A. Rosenas, E. Žebertavičiūtė, M. Vainilaitis ir kt..., trumpam į grupę buvo įsijungę R. Adomaitis ir S. Siparis. 1988 m. Marijampolėje karjerą pradėjo aktoriai: E. Kaniava, S. Jačėnas, A. Giniotis, R. Pigagaitė, ir kt...

VIETA/ADRESAS
P. Armino g. 2, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Dramos teatras“

DATA
1937-1943 m.

STATUSAS
neregistrinis, architektūros ir kultūros paveldo objektas

AUTORIAI/KŪRĖJAI
architektas Romanas Steikūnas, priežiūros inžinierius Pijus Bielskus

SUSIJĘ ASMENYS                                                                                                                                                Antanas Kazlauskas, Romanas Steikūnas, Pijus Bielskus, Stasys Čaikauskas, Romualdas Juknevičius, Kazys Tumkevičius, Vaclovas Nenortas, Jonas Pileckis, Jonas Pileckis, J. Pusdešris.

SUSIJĘ VIETOS
Marijampolės teatras, P. Armino g., Marijampolė


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/html_entity_decode_php4.php on line 306

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/html_entity_decode_php4.php on line 307

Literatūra ir šaltiniai

  1. Viliūnas, Vytautas. Teatras Marijampolėje : istorinė apybraiža / Vytautas Viliūnas. - Marijampolė [i.e. Kaunas] : Marijampolės teatro d-ja "Gabija ", 2002. - 263 p.
  2. Marijampolės dramos teatras: [interneto svetainė]. 2010 m. – [Žiūrėta 2015-08-27]. – Prieiga per internetą : <http://marijampolesteatras.lt/>

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija