Kryžius kunigo Pranciškaus Šulskio sodyboje

Kryžius kunigo Pranciškaus Šulskio sodyboje

Ąžuolinis, 3,2 m. aukščio, puoštas ornamentais kryžius, pastatytas kunigo Pranciškaus Šulskio MIC sodyboje (P. Armino g. 18) 1989 m.  Kryžių sukūrė marijampolietis meistras Albinas Sinkevičius.

Kunigas Pranciškus Šulskis MIC (1918-09-01 Minske, Baltarusija – 1999-02-04 Marijampolėje, palaidotas Marijampolės kapinėse) – kunigas, Marijonų provincijolas, vertėjas, laikrodininkas. 1934 m. įstojo į marijonų noviciatą Marijampolėje. Mokėsi marijonų gimnazijoje, Marijonų filosofijos kursuose Kaune, VDU teologijos f–te. 1940 m. davė amžinuosius įžadus, 1945 m. įšventintas kunigu. Dirbo moksleivių kapelionu Marijampolės marijonų šv. Arkangelo Mykolo parapijoje, 1946-1948 m. - Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas. Jaunas klebonas 1946 m., grįždamas iš Kauno sunkvežimiu, buvo sužeistas ir visam gyvenimui liko paralyžuotas. Kad nugalėtų nuolatinį skausmą, ėmėsi įvairios veiklos: vertė iš vokiečių ir lotynų kalbų teologinius leidinius, rūpinosi jų leidyba, gamino rožinius, išmoko taisyti laikrodžius, vadovavo Marijonų provincijos pasitarimams, 1969–1981m. paskirtas Lietuvos Marijonų Provincijolu, sesers Valės vairuojamu automobiliu važinėjo po Lietuvą, lankė brolius vienuolius.

Name Armino gatvėje kunigas P. Šulskis apsigyveno 1957 m. Naujai pastatytą namą jam nupirko broliai marijonai ir kunigai. Tuometiniai kapsukiečiai žinojo, kad šiame name gyvena kunigas-laikrodininkas.  Laikrodininko amatas padėjo pridengti tuomet nelegalią kunigo veiklą. Jo namuose rinkdavosi Marijonų provincijos tarybos nariai, apsistodavo pogrindinėje Kunigų seminarijoje studijuojantys klierikai iš Lietuvos ir Ukrainos, susitikdavo be vienuolyno likę marijonai. Jis neretai patarnaudavo Vargdienių seserims per naujų narių priėmimo apeigas. Šiame name kunigas Pranciškus Šulskis gyveno iki mirties.

VIETA/ADRESAS
P. Armino g. 18, Marijampolė

DATA
1989 m.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
Albinas Sinkevičius

SUSIJĘ ASMENYS
Pranciškus Šulskis, Albinas Sinkevičius

SUSIJĘ VIETOS
P. Armino g., Marijampolė

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra : [fotoalbumas] / [sudarytojai Danutė Katkuvienė ir Romas Linionis ; fotografijos R. Linionio]. - Marijampolė : Piko valanda, 2008. - 164 p. : iliustr.

  2. Viliūnas, Vytautas. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija : istorija ir dabartis / Vytautas Viliūnas. - Marijampolė : Idėjų dirbtuvės, 2014. -  P. 36-35.

  3. Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XXI amžiuje: istorinė biogramų duomenų bazė / LKMA - [Žiūrėta 2016-02-04]. – Prieiga per internetą: <http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1873>

  4. Mirė kun. jubil. Pranciškus Šulskis MIC (1918 – 1999). -  [Žiūrėta 2016-02-04]. – Prieiga per internetą: <http://www.lcn.lt/bzinios/bz9903/903bl11.html>

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”