Komunarų gatvė (1949-1989)

Komunarų gatvė (1949-1989)


Dabar tai K. Griniaus gatvė.

1949-04-04 K. Griniaus gatvė pavadinta Komunarų vardu.
1989-09-13 gatvei sugrąžintas K. Griniaus gatvės pavadinimas.

Žiūrėti: K. Griniaus  gatvė.

Komunarai – 1. komunų nariai arba kovotojai už komunizmą;  2. Lietuvoje taip vadinti Vilniaus darbininkų atstovų tarybos gynėjai 1919-01-02 žuvę kovoje su lenkų sukilėliais; 3. 1926-12-27 už antivalstybinę veiklą karo lauko teismo sušaudyti 4 komunistų veikėjai (K. Požėla, J. Greifenfergeris, K. Giedrys, R. Čarnas).

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”