Komunarų gatvė (1949-1989)

Komunarų gatvė (1949-1989)


Dabar tai K. Griniaus gatvė.

1949-04-04 K. Griniaus gatvė pavadinta Komunarų vardu.
1989-09-13 gatvei sugrąžintas K. Griniaus gatvės pavadinimas.

Žiūrėti: K. Griniaus  gatvė.

Komunarai – 1. komunų nariai arba kovotojai už komunizmą;  2. Lietuvoje taip vadinti Vilniaus darbininkų atstovų tarybos gynėjai 1919-01-02 žuvę kovoje su lenkų sukilėliais; 3. 1926-12-27 už antivalstybinę veiklą karo lauko teismo sušaudyti 4 komunistų veikėjai (K. Požėla, J. Greifenfergeris, K. Giedrys, R. Čarnas).

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”