Komjaunimo gatvė (1949-1960)

Komjaunimo gatvė (1949-1960)


Dabar tai Klevų gatvė.

1949-04-04 naujai pravesta gatvė pavadinta Komjaunimo gatve.
1960-04-07 Komjaunimo gatvei suteiktas Klevų gatvės vardas.

Žiūrėti: Klevų gatvė

Komjaunimas – SSSR visuomeninė politinė organizacija vadovaujama ir kontroliuojama komunistų partijos. Lietuvoje veikė 1919-1990, 1920-1940 nelegaliai, 1940 m. organizacija legalizuota ir pavadinta Lietuvos Lenino komunistine jaunimo sąjunga (LLKJS), 1990 m. veiklą nutraukė. /VLE. T.10. – P. 424./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”