Kančių koplytėlė

Kančių koplytėlė

Vytauto Didžiojo parke  1991-06-14 atidengta Kančių koplytėlė. Koplytėlės papėdėje įmūrytas užrašas: „Naktiniuos tardymuos melu apraizgė ir smurtu vertė nekaltus išduot . Nuo gimto kelmo su krauju mus plėšė. Sumindė batais kaustytais žaizdas. A. Miškinis. 1940- 1955 m.“ Koplytėlės statybą inicijavo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Marijampolės skyrius (LPKTS MS),  projektavo architektas Zenonas Galadauskas.

Dar 1989-08-22 buvo pastatytas ir iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo su užrašu „Šioje vietoje bus pastatyta koplyčia nekaltai nukankintiems ir žuvusiems už Lietuvą“. Vieta koplytėlės statybai pasirinkta neatsitiktinai. Ji stovi tarp Vilkaviškio vyskupijos kurijos pastato (P.Kriaučiūno g.17) ir V. Bagdono namo (Vytauto g. 26). Čia buvo kankinamos NKGB, NKVD ir Gestapo aukos. Pastatuose buvo įrengti tardymo kabinetai ir kalėjimo kameros, kur buvo  tardomi, kankinami ir žudomi kovotojai už Lietuvos laisvę bei civiliai gyventojai. Nukankintieji ir nužudytieji buvo laidojami čia pat parko teritorijoje...

NEIŠLIKO
1989-08-22 buvo pastatytas paminklinis akmuo: „Šioje vietoje bus pastatyta koplyčia nekaltai nukankintiems ir žuvusiems už Lietuvą“.

VIETA/ADRESAS
Vytauto Didžiojo parkas, Vytauto g., Marijampolė

UŽRAŠAS
„Naktiniuos tardymuos melu apraizgė ir smurtu vertė nekaltus išduot. Nuo gimto kelmo su krauju mus plėšė. Sumindė batais kaustytais žaizdas. A. Miškinis. 1940- 1955 m.“

DATA
1991-06-14

AUTORIAI/KŪRĖJAI
architektas Zenonas Galadauskas

SUSIJĘ ASMENYS
Zenonas Galadauskas

SUSIJĘ VIETOS
Vytauto Didžiojo parkas, Vytauto g., Marijampolė

Literatūra ir šaltiniai

  1. Vilutienė, Aldona.  Laiko dulkes nužėrus… : Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus kūrimo ir veiklos istorija, 1993-2007 m. / Aldona Vilutienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2013. – 160 p. : iliustr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”