Infulato Vinco Jono Bartuškos kapas

Infulato Vinco Jono Bartuškos kapas

2010-05-03 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventoriuje (prie pietinės bažnyčios sienos) buvo palaidotas infulatas, Vilkaviškio vyskupo ilgametis generalvikaras, apaštalinis protonotaras, profesorius, bažnytinės teisės habilituotas dr.   Vincas Jonas Bartuška.

Vincas Jonas Bartuška gimė 1917 m. rugsėjo 21 d. Kazliškių k., Paežerių valsč. Marijampolės a. 1935 m. įstojo į Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją. 1942 -05-10 įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Šakius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Austriją, Iitaliją. Romoje studijavo Grigaliaus universitete. 1948 m. gavo kanonų teisės daktaro laipsnį. Išvyko į JAV ir nuo 1949 m. dirbo San Diego vyskupijos kurijoje, dėstė moralinę teologiją ir kanonų teisę kunigų seminarijoje, buvo jos vicerektoriumi. Nuo 1957 m. iki 1979 m. dėstė Niujorko Manheteno kolegijoje. 1979 m. grįžo prie sielovados darbo ir iki 1993 m. dirbo Los Andželo lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje. 1980 m. pirmą kartą po daugybės metų aplankė Lietuvą.1993 m. sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno Marijampolėje, buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo generalvikaru, dirbo pastoracinį darbą. Tapęs Šv.Vincento Pauliečio  bažnyčios rezidentu, savo lėšomis rėmė bažnyčios rekonstrukciją, šventoriaus įrengimą ir klebonijos statybą, - paaukojo pinigų bažnyčios vitražams, klebonijos statybai. Jam pageidaujant ir finansuojant, skulptorius Julius Narušis iš akmens iškalė „Pietą“, kuri papuošė Šv. Vincento bažnyčios šventorių.Vincas Jonas Bartuška mirė  2010 m. balandžio 29 d., eidamas devyniasdešimt trečiuosius metus,  67 metus vykdęs kunigišką tarnystę.

VIETA/ADRESAS
Šv. Vincento bažnyčios šventorius, Vytauto g. 31a, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Čia laukia prisikėlimo apaštalinis protonotaras, profesorius, bažnytinės teisės dr., ilgametis Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, kunigas jubiliatas Vincas Jonas Bartuška 1917-1942-2010 „Man gyvenimas tai Kristus“ Fil 1,21.“

DATA
2010 m.

SUSIJĘ ASMENYS
Vincas Jonas Bartuška

SUSIJĘ VIETOS
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, Marijampolė, Vytauto g., Vaičaičio g., Kazliškių kaimas, Paežerių valsčius, Vilkaviškio rajonas, Šakiai

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mirė kunigas V.J.Bartuška : [1917 10 21 - 2010 04 29/ nekrologas] / "Suvalkiečio" informacija. - Iliustr. // Suvalkietis.  - 2010, geg. 4, p. 3.
  2. Viliūnas, Vytautas. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija : istorija ir dabartis / Vytautas Viliūnas. - Marijampolė : Idėjų dirbtuvės, 2014. - 168 p

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija