Ivano Černiachovskio gatvė (1952-1990)

Ivano Černiachovskio gatvė (1952-1990)


Dabar tai Vytauto gatvė.

1952-11-27 Vytauto gatvei suteiktas I. Černiachovskio vardas.
1978-02-08 panaikinta Piliečių gatvė, prijungta prie I. Černiachovskio (Vytauto) gatvės.
1988 m. gatvei sugrąžintas Vytauto vardas.
1989-01-11 rinkiminių apylinkių sudarymo sąrašuose aptinkamas Vytauto ir I. Čiarniachovskio gatvių
1990-09-20 I. Černiachovskio gatvė (pietinė dabartinės Vytauto gatvės dalis) pavadinta Gamyklų gatve. (Dar 1978 m gatvei šiaurinėje (pramoninėje) miesto dalyje buvo suteiktas Gamyklų vardas. (Gamyklų gatvė nuo 1991 m. atsiranda šiaurinės miesto dalies rinkimų apylinkių sąrašuose).
1991 m. rinkimų apylinkių sąrašuose, pietinėje miesto dalyje, aptinkamas tik Vytauto gatvė vardas.

Žiūrėti: I. Černiachovskio (1952-1988), Kalvarijos plentas (iki 1929), Varšuvos gatvė (1782-1920), Vytauto gatvė.
Žiūrėti: Piliečių gatvė (1869-1978), Vytauto gatvė, Gamyklų gatvė (1990-1991)

Ivanas Danilovičius Černiachovskis (1906-06-29 Oksanino k., Umanės raj., Ukraina – 1945-02-18 Melzakas, Varmijos Mozūrų vaivadija, Lenkija) – jauniausias Tarybinės armijos generolas, 3-ojo Baltarusijos fronto vadas, Tarybų Sąjungos didvyris. Vadovavo Vilniaus ir Kauno operacijoms, dėl kurių vokiečiai buvo išstumti iš Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos į kairįjį Nemuno krantą. Mirė nuo sviedinio skeveldros žaizdos, kai tikrino fronto liniją Melzako apylinkėse. /VLE. T4. – P. 314./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas