Bravorų gatvė (XVIII a. pabaiga – 1968)*

Bravorų gatvė (XVIII a. pabaiga – 1968)*


Bravorų gatvė užgimė XVII a. pabaigoje ir egzistavo iki 1868 m. gaisro. Gatvė išvesta iš Prienų (dabar Gedimino) gatvės pietų kryptimi, suko į rytus, šiaurę sugrįždama į Prienų gatvę.

1795-1800 m. Naujosios Prūsijos žemėlapyje Starapolės-Marijampolės miesto schemoje pavaizduota Bravorų gatvės šiaurinė dalis.
1817-08-17 miesto burmistras Ivaškevičius kreipėsi į Augustavo vaivadijos komisarą Marijampolės apskričiai prašydamas leisti Š. Jenkelevičiui Prienų gatvėje statyti namą ir aliejaus spaudyklą. Buvo numatyta statyti medinį namą šonų į Prienų gatvę, o galu į Bravorų gatvę.
1834-1844 m. A. Miškinio parengtame suvestiniame tikrosios būklės plane pavaizduota Bravorų gatvė išeinanti iš Prienų gatvės pietų kryptimi ir stačiu kampu sukanti į rytis.
1856 m. ir1857 m. miesto schemose gatvė pavaizduota, bet neįvardyta.
1864 m. A. Miškinio parengtoje miesto schemoje matome pavaizduotą Bravorų gatvę, kuri prasidėjo ir baigėsi Prienų gatvėje.
1869 m. parengtame miesto reguliavimo projekte Bravorų gatvės neliko. Šiaurinė šios gatvės dalis tapo Policijos (P.Butlerienės) gatvės dalimi.

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija