Bažnyčios skersgatvis (XIX a.– XX a. I pusė)*

Bažnyčios skersgatvis (XIX a.– XX a. I pusė)*


Dabar tai J. Bendoriaus gatvė.

Viena seniausių miesto gatvių formavosi Marijonų vienuolijai priklausiusioje teritorijoje.
1782 m. Prienų seniūnijos inventoriuje neaprašytos marijonų jurisdikai priklausę gatvės. Kada tiksliai susiformavo Bažnyčios skersgatvis (J. Bendoriaus gatvė), duomenų neturime.
1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų plane matome gatvę einančią šiaurės kryptimi, pro bažnyčią rytiniu vienuolyno pakraščiu.
1869 m. parengtam miesto reguliavimo projekte, bei vėlesnėse (1884 m.) kopijoje randame pavaizduota Bažnyčios skersgatvį (zaulek Koscielny), kuris išeina šiaurės kryptimi iš Bažnyčios gatvės, ties vienuolyno kompleksu suka įrytus ir dar kartą šiaurės kryptimi link Šešupės.
1873, 1903, 1924,1941 m. planuose gatvė vaizduojama daug trumpesnė.
1920-01-27 Bažnyčios skersgatviui paliktas senasis pavadinimas.
1929-04-06 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento patvirtintam dokumente aptinkame, jog Bažnyčios skersgatvis pavadintas A. Chmieliausko gatve. Tačiau tai akivaizdi spausdinimo klaida, nes iš sąrašo dingo Kapų gatvė, kuriai 1929-01-08, gyventojų prašymu buvo suteiktas A. Chmieliausko vardas.
1946 m. miesto gatvių sąraše Bažnyčios skersgatvio nėra. Greičiausiai dėl ideologinių sumetimų skersgatvis vardo neturėjo.

Žiūrėti: J. Bendoriaus gatvė, Internato gatvė 1958-1988).

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija