Aušros gatvė

Aušros gatvė


Narto seniūnija, Kvietiškio ir Seminarijos seniūnaitijos.

Vakaruose gatvę riboja Šešupė, rytuose – geležinkelis. Gatvės ilgis 1,090 km.

1929-01-08 Kvietiškio priemiesčio gatvė, einanti nuo Šešupės iki Geležinkelio, pavadinta „Aušros“ gatve.
1952-11-27 Aušros gatvė pavadinta V. Majakovskio gatve.
1989-02-09 V. Majakovskio gatvei sugrąžintas Aušros gatvės pavadinimas.
2007-10-29 Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia pratęsti Aušros gatvę.
2008-04-28 sprendimas ,,Dėl Aušros gatvės pratęsimo“ netenka galios.

Žiūrėti: V. Majakovskio gatvė (1952-1989).

„Aušra“  (AUSZRA) – pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas lietuvių kalba, vadinęsis mėnesiniu laikraščiu, 1883–1886 m. leistas Ragainėje ir Tilžėje.Aušra“ suteikė XIX a. pabaigoje lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjimui tam tikrą organizacinę formą. Apie laikraštį susibūrė neoficialus politinis literatūrinis lietuvių inteligentijos sambūris – Aušrininkai. <http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_%28laikra%C5%A1tis%29>.

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija