Atminimo lenta, skirta Vincui Kudirkai

Atminimo lenta, skirta Vincui Kudirkai

1998 m. ant Rygiškių Jono gimnazijos fasado atidengta atminimo lenta Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai. Memorialinę lentą skirtą Lietuvos himno (,,Tautiškos giesmės") šimtmečiui ir V. Kudirkos – 140-osioms gimimo metinėms pažymėti sukūrė skulptorius Julius Narušis.

Vincas Kudirka (1858-12-31 Paežeriai, Vilkaviškio aps. – 1899-11-16 Vladislavovas (Kudirkos Naumiestis), Šakių aps.) – gydytojas, tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, varpininkas. Dar būdamas gimnazistu Kudirka gėdijosi savo gimtosios kalbos ir kultūros, jis save laikė „gente lituanus, natione polonus“,. Jo sprendimą pasukti lietuvybės keliu įtakojo „Aušra. Kudirka tapo Tautinio atgimimo lyderiu:1888 m. įkūrė Varšuvos lietuvių studentų nelegalią draugiją "Lietuva", buvo vienas „Varpo“ steigėjų ir šio leidinio redaktorius. Už savo įsitikinimus ne kartą suimtas ir kalintas.

VIETA/ADRESAS
Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė

UŽRAŠAS
"Vincas Kudirka / 1858-1899/Daktaras, rašytojas, Nacionalinio sąjūdžio ideologas. „Varpo“ redaktorius / tegul meilė Lietuvos/Dega mūsų širdyse,/ vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi./ Tautiška giesmė“ 1898/"

DATA
1989 m.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Julius Narušis

SUSIJĘ ASMENYS
Vincas Kudirka, Julius Narušis

SUSIJĘ VIETOS
Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė

 

Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas