Atminimo lenta, skirta „Varpo“ 125 m. ir „Varpo aido“ 25 m. sukakčiai

Atminimo lenta, skirta „Varpo“ 125 m. ir „Varpo aido“ 25 m. sukakčiai

Ant Marijampolės pašto pastato, prie pagrindinio įėjimo (dešinėje pusėje), 2013 m. rugsėjo 22 d., minint V. Kudirkos laikraščio „Varpas“ 125-ąjį jubiliejų bei Marijampolės sąjūdžio leisto laikraščio „Varpo aidas“ 25-ąją sukaktį, atidengta atminimo lenta, prie kurios pritvirtintas Laisvės varpas. Ant juodo granito lentos iškaltas užrašas: „Lietuvi, kelkis, melskis, dirbk, budėk ir kovok / Lietuvos laisvės šaukliai: / Vinco Kudirkos „Varpas 125 m. /Marijampolės sąjūdžio „Varpo aidas“ 25 m. / 1888-06-29 – 2013-06-29“. Šis atminties ženklas atsirado Marijampoliečių bendrijos ir Lietuvos Vytautų klubo Marijampolės skyriaus narių dėka.

Marijampolės pašto pastatas pastatytas per karą sugriauto „Varšuvos“ viešbučio vietoje. Tame viešbutyje, Petro Kriaučiūno bute, 1888 m. birželio 29 d. įvyko pirmasis varpininkų suvažiavimas, kurio metu buvo nutarta leisti laikraštį. Tai patvirtina ir viešbučio griuvėsiuose surasta istorinė atminimo lenta: „Šiuose namuose 1888.VI.29 įvyko slaptas lietuvių inteligentų suvažiavimas dalyvaujant dr. V. Kudirkai ir buvo nutarta leisti laikraštį „Varpas“. 1988 m. gruodžio mėnesį šis atminimo ženklas buvo pritvirtintas prie Marijampolės pašto pastato.

Deja, žalvario varpas,  suskambėjęs J. Basanavičiaus a., sukėlė nesutarimus tarp Marijampolės ir Jurbarko istorinės atminties puoselėtojų. Kažkada tas pats varpas skambėjo Vytėnuose, saleziečių koplyčioje, vėliau Vytėnų pagrindinėje mokykloje. Mokyklą uždarius, (2013 m.) Jurbarko savivaldybė varpą - kaip niekam nereikalingą „nevertingą skambantį įrenginį“ - perdavė Marijampoliečių bendrijai. Bendrijos nariai pasirūpino, kad varpas būtų restauruotas ir pritvirtintas prie atminimo lentos. Tuo pasipiktino Vytėnuose neturtingų šeimų vaikams mokyklą įkūrusio pirmojo Lietuvoje saleziečio kunigo Antano Skelčio artimieji ir šviečiamąją Vytėnų praeitį puoselėjantys šviesuoliai. Pradėta ieškoti „kaltų“ ir reikalauti gražinti varpą. Vienos pusės manymu, jeigu ne Marijampoliečių bendrija - varpas būtų pražuvęs privačiose kolekcijose ar metalo supirktuvėse, kiti teigė – kad varpas negali iškeliauti iš savo istorinės aplinkos...

VIETA/ADRESAS
Marijampolės paštas, J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Lietuvi, kelkis, melskis, dirbk, budėk ir kovok / Lietuvos laisvės šaukliai: / Vinco Kudirkos „Varpas 125 m. /Marijampolės sąjūdžio „Varpo aidas“ 25 m. / 1888-06-29 – 2013-06-29“

DATA
2013-09-22

SUSIJĘ ASMENYS
Petras Kriaučiūnas, Vincas Kudirka, Antanas Skeltys.

SUSIJĘ VIETOS
J. Basanavičiaus a., Marijampolė, Marijampolės paštas, Varšuvos viešbutis, Vytėnai, Jurbarkas

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”