Atminimo lenta, skirta profesionalaus teatro įkūrimo 60-mečiui

Atminimo lenta, skirta profesionalaus teatro įkūrimo 60-mečiui

Minint profesionalaus teatro Marijampolėje įkūrimo 60-metį, ant Marijampolės teatro pastato fasado 2002 m. lapkričio 16 d. atidengta atminimo lenta: „Marijampolės profesionalaus dramos teatro pradžia 1942 m.“ Šiuose rūmuose dirbo režisieriai: S. Čaikauskas, R. Juknevičius, K. Tumkevičius“. Atminimo lentą sukūrė ir pagamino Julius Narušis ir Jonas Dulinskas.

1941 m. rugsėjį įvyko steigiamasis Marijampolės dramos teatro susirinkimas. Pagrindinis teatro steigėjų tikslas – išsikovoti profesionalaus teatro statusą. Sakoma, „pabūklai gaudžia, mūzos tyli“, tačiau Marijampolėje prabilę teatro mūzos privertė miestiečius užmiršti II-ojo pasaulinio karo baisumus. 1942 m. liepos 31d. buvo paskelbtas miesto burmistro Vaclovo Nenorto ir dramos teatro direktoriaus Jono Pileckio įsakymas, kad Marijampolės teatro mėgėjų kolektyvas nuo 1942 m. rugpjūčio 1d. „perorganizuojamas profesionaliais pagrindais, pervedamas Marijampolės miesto  savivaldybės žinion ir pavadinamas Marijampolės miesto dramos teatru.“ 1942 m. rugsėjo 12 d. surengta įspūdinga teatro atidarymo šventė, parodyta premjera – P. Vaičiūno drama „Sudrumstoji ramybė“. Į iškilmes atvyko teatralai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių. 1945 m. rugpjūčio 25 d. atidarytas Marijampolės valstybinis dramos teatras po ketverių metų, 1949 m. rugsėjo 9 d. likviduotas. Profesionalų teatrą Marijampolėje buvo bandoma dar nekartą atkurti: 1956-11-04 (likviduotas 1962-12-12), 1983 atidarytas Kauno valstybinio dramos teatro filialas, 1989-01-01 atkurtas Marijampolės valstybinis dramos teatras (likviduotas 1992-01-15).

VIETA/ADRESAS
Marijampolės teatras, P. Armino g. 2, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Marijampolės profesionalaus dramos teatro pradžia 1942 m. / Šiuose rūmuose dirbo režisieriai: S. Čaikauskas, R. Juknevičius, K. Tumkevičius“

DATA
2002-11-16

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Julius Narušis, Jonas Dulinskas

SUSIJĘ ASMENYS
Julius Narušis, Jonas Dulinskas, Stasys Čaikauskas, Romualdas Juknevičius, Kazys Tumkevičius, Vaclovas Nenortas, Jonas Pileckis

SUSIJĘ VIETOS
Marijampolė; P. Armino g., Marijampolės teatras

Literatūra ir šaltiniai

  1. Marijampolės dramos teatras, 1992-2012: leidinys skirtas Marijampolės dramos teatro 20-ies metų sukakčiai paminėti / [sudarytojas Romualdas Kučiauskas]. - Marijampolė : Piko valanda, 2012. - [57] p.

  2. Viliūnas, Vytautas. Teatras Marijampolėje : istorinė apybraiža / Vytautas Viliūnas ; Marijampolės teatro draugija "Gabija", Marijampolės kolegija. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. Lituanistikos ir religijos mokslų katedra. - Marijampolė [i.e. Kaunas] : Marijampolės teatro d-ja "Gabija ", 2002. – 263 p.

  3. Teatro kelias sujungia visus : [apie Marijampolės teatro jubiliejaus minėjimą, kurio metu buvo atidengta S. Čaikausko memorialinė lenta ant Municipalinio dramos teatro fasado] / Nijolė Treinytė // Suvalkietis. – 2002, lapkričio 19, Nr. 136, p. 1, 5.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”