Atminimo lenta, skirta pirmajam varpininkų suvažiavimui

Atminimo lenta, skirta pirmajam varpininkų suvažiavimui

Ant Marijampolės pašto pastato sienos, prie pagrindinio įėjimo (kairėje pusėje), pritvirtinta atminimo lenta: „Šiuose namuose 1888.VI.29 įvyko slaptas lietuvių inteligentų suvažiavimas dalyvaujant dr. V. Kudirkai ir buvo nutarta leisti laikraštį „Varpas“. Po ja pritvirtinta mažesnė  lentelė su užrašu: „Karo metais sugriauto pastato vietoje buvo rasta ši atminimo lenta“. Šie atminimo ženklai prie pašto pastato sienos pritvirtinti 1988-12-04, minint V. Kudirkos – 130-ąsias gimimo metines.

Pirmą kartą ši paminklinė lenta buvo atidengta 1937 m. birželio 29 d. (ant pastato Vytauto g.1, kuris tuomet priklausė žydams Amsterdamskiui ir Rozentalienei). Po Antrojo pasaulinio karo griuvėsiuose surasta atminimo lenta tapo vieno Šaulių gatvės namo prieangio laipteliu. Ten ją ir aptiko viską pastebintis mūsų miesto kraštotyrininkas, fotografas Viktoras Gulmanas. Taip ši atminimo lenta išliko iki mūsų dienų.

„Varšuvos“ viešbutyje 1881 m. atvykęs į Marijampolę apsigyveno lietuvių tautinio atgimimo Sūduvoje pradininkas, pedagogas Petras Kriaučiūnas (1850-1916), manydamas, jog judri, vieša vieta nepatrauks žandarų dėmesio. Jo bute nuolat sukosi žmonės, iš čia plito lietuviška spauda, čia būrėsi P. Kriaučiūno bendraminčiai.  1888 m. birželio 29 d., per Petrines, pas Petrą (Kriaučiūną)  įvyko pirmasis varpininkų suvažiavimas, kurio metu nutarta leisti laikraštį. Po pusmečio, 1889 m. sausį, dienos šviesą išvydo pirmasis „Varpo“ numeris.

VIETA/ADRESAS
Marijampolės paštas, J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Šiuose namuose 1888.VI.29 įvyko slaptas lietuvių inteligentų suvažiavimas dalyvaujant dr. V. Kudirkai ir buvo nutarta leisti laikraštį „Varpas“

DATA
1988-12-04

SUSIJĘ ASMENYS
Petras Kriaučiūnas, Vincas Kudirka, Viktoras Gulmanas

SUSIJĘ VIETOS
Lietuva, Marijampolė, J. Basanavičiaus a., “Varšuvos” viešbutis, “Europos” viešbutis, Marijampolės centrinis paštas, Marijampolės paštas

Literatūra ir šaltiniai

1.Mašalaitis B. „Varpo“ steigėjams pagerbti //  Literatūra ir menas. -  1989,  saus. 7.

2.Atidengta paminklinė lenta…: [1937-06-29]. - Marijampolės kronika // Šaltinis. - 1937, liep. 3,  Nr. 27 (1077), p. 428.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas