Atminimo lenta, skirta Petrui Kriaučiūnui

Atminimo lenta, skirta Petrui Kriaučiūnui

Ant Rygiškių Jono gimnazijos pastato 2003 m. gegužės 31 d. atidengta atminimo lenta, skirta šios mokyklos auklėtiniui ir pedagogui, Lietuvių tautinio atgimimo Sūduvoje pradininkui Petrui Kriaučiūnui. Atminimo lentą sukūrė skulptorius Julius Narušis.

Petras Kriaučiūnas (1850 09 16 Papečkių (Girėnų) k., Vištyčio vlsč.– 1916 01 20(7) Jaroslavlis, Rusija) -tautinio atgimimo lyderis, pedagogas, draudžiamos spaudos platintojas, varpininkas, aušrininkas, kalbininkas, vertėjas, eruditas, mokėjęs aštuonias kalbas. Baigęs Vištyčio pradinę mokyklą, 1863-1871 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1871-1875 m. Seinų kunigų seminarijoje, 1875-1879 m. Petrapilio dvasinėje akademijoje. Netekęs galimybės prabilti į Lietuvos žmones iš sakyklos, dar metus mokėsi Varšuvos universitete  ir 1881.X.16 m. išlaikęs egzaminus ir gavęs mokytojo diplomą, įsidarbino Marijampolės gimnazijoje lotynų kalbos mokytoju. Jis savo asmeniniu pavyzdžiu, pedagoginiu darbu, visuomenine veikla ir įtaigiu žodžiu uždegė lietuvybės ugnį Marijampolėje, paskleidė ją Sūduvoje, išugdė apie 80 žymių žmonių ir dar šimtus paskatino tapti sąmoningais lietuviais. Petro Kriaučiūno mokiniai tapo mūsų  tautinio atgimimo lyderiais, kūrusiais Lietuvos valstybę.

Puikus filologinis pasirengimas suformavo jį kaip mokslininką. Jo autoritetas kalbos mokslo pasaulyje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje kaip magnetas traukė tokius lingvistikos ir filologijos korifėjus, kaip F. De Sosiūras (F. De Saussure), J. Boduenas de Kuertenė (J. Baudouin de Courtenay), A. Leskynas (A.Leskien), J. Mikola J. Mikkola), A. Aleksandrovas, E. Volteris ir dar daugelį kitų. Amžininkai liudija, jog jis rašė gramatiką, rengė žodyną...  „P.Kriaučiūno lietuvybės kelias nuostabiai vientisas ir nuoseklus, lemiamas tautinio atgimimo idėjos ir nemeluojamos savo Tėvynės meilės. Viso gyvenimo rezultatas – prisikėlusi iš istorijos sugrįžusi tauta, atgimusi kalba, susikūrusi prestižinė jos forma – bendrinė kalba. Į patriotinius darbus palydėta daugybė ištikimų mokinių, patriotų ir intelektualų, iš kurių minčių ir darbų kilo visa naujųjų laikų Lietuvos valstybė“.  (dr. A. Vidžiūnas).

VIETA/ADRESAS
Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė

UŽRAŠAS
"Petras Kriaučiūnas/1850-1916 /pirmasis lietuvių kalbos mokytojas, aušrininkas, varpininkas, Tautinio sąjūdžio pradininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas. / Didesnio lietuvio, kito įžymesnio už jį žmogaus tuomet nebuvo Suvalkų žemėje. Jonas Jablonskis/"

DATA
2003 m. gegužės 31 d.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Julius  Narušis

SUSIJĘ ASMENYS
Petras Kriaučiūnas, Julius Narušis

SUSIJĘ VIETOS
Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Miesto dienos – jau tikrai tradicinės : [apie memorialinės lentos, skirtos Petrui Kriaučiūnui, atidengimą prie Rygiškių Jono gimnazijos miesto dienų šventės metu] / Nijolė Linionienė // Suvalkietis. – 2003, birželio 3, Nr. 62, p. 1, 5, iliustr.
  2. Gustaitis, Motiejus. Petras Kriaučiūnas: monografija. – Kaunas;Marijampolė, „Dirvos“ b-vė,1926.-159 p.
  3. Karalius lietuviškasis: Petras Kriaučiūnas - lietuvių tautinio atgimimo Sūduvoje pradininkas // Marijampolės petro Kriaučiūno viešoji biblioteka – Prieiga per internetą: <http://www.marvb.lt/index.php/mano-krastas/virtualios-parodos/item/465-karalius-lietuviskasis-465 >

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”