Atminimo lenta, skirta Jonui Bendoriui

Atminimo lenta, skirta Jonui Bendoriui

Pirmoji atminimo lenta, skirta įamžinti Jono Bendoriaus atminimą atidengta 1982 m. 1989 m. rugpjūčio 15 d., minint kompozitoriaus 100-ąsiasgimimo metines, ant namo (J. Bendoriaus g. 2) atidengta bareljefinė atminimo lenta: „Šiame name 1913-1920 m. gyveno kompozitorius, pedagogas, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas Jonas Bendorius“. Šią  atminimo lentą sukūrė skulptorius Kęstutis Balčiūnas.

Bendorius Jonas (1889 08 15 Skaisčių k., Liubavo vlsč., Marijampolės a. – 1954 06 27 Palanga) – kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas, 1910m. liepos 17 d. kartu su Albinu Iešmantu Marijampolėje pastatė Miko Petrausko operą „Birutė“. Baigęs Varšuvos muzikos institutą 1912 – 1920 m. gyveno ir dirbo Marijampolėje: vargonininkavo, mokytojavo „Žiburio“ gimnazijoje, dėstė mokytojų kursuose, kartu su A.Iešmantu ir M.Gustaičiu įkūrė muzikos, literatūros ir dramos draugiją „Gabija“ ir buvo jos pirmininkas (1913 – 1920 m.), vadovavo bažnytiniam ir „Gabijos“ chorams. 1924 m. baigęs Leipcigo konservatoriją dėstė Kauno muzikos mokykloje, nuo 1933 m. – Kauno konservatorijoje, aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikos ir chorvedžių draugijos veikloje, buvo „Dainos“ ir „Lietuvos kanklininkų“ draugijų pirmininkas. 1940 m. kartu su Konradu Kavecku įsteigė Vilniaus muzikos mokyklą ir iki 1945 m. jai vadovavo. 1945–1949 m. buvo Vilniaus konservatorijos direktorius, vėliau profesorius, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas, dainų švenčių organizacinių komitetų narys. 1945 m. jam suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.

NEIŠLIKO
1989 m. rugpjūčio 15 d. name, Bendoriaus g. 2, kur ilgą laiką gyveno kompozitorius Jonas Bendorius, buvo atidaryta jam skirta ekspozicija (muziejus). Daugiau nei dešimtmetį šiam muziejui vadovavo poetė Česlova Jakštytė. Jos pastangų dėka šia vietą pamėgo Marijampolės muzikai ir literatai. Jauki kamerinė Jono Bendoriaus namų aplinka čia vykstantiems renginiams suteikdavo ypatingą aurą. Beveik vienuolika metų veikęs muziejus 2000 m. buvo uždarytas.

ADRESAS
J. Bendoriaus g. 2/ Bažnyčios g.44, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Šiame name 1913-1920 m. gyveno kompozitorius, pedagogas, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas Jonas Bendorius“

DATA
1982m.
1989 m. rugpjūčio 15 d.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Kęstutis Balčiūnas

SUSIJĘ ASMENYS
Jonas Bendorius, Kęstutis Balčiūnas, Česlova Jakštytė

SUSIJĘ VIETOS
Švento Arkangelo Mykolo parapijos Caritas bendruomenės centras, Vaiko dienos centras, Bažnyčios g. 44, J. Bendoriaus g. 2, Marijampolė

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Paminėta kompozitoriaus sukaktis : [apie memorialinės ekspozicijos, skirtos J. Bendoriui paminėti, atidarymą] / M. Gustaitis // Naujasis kelias. – 1989, rugpjūčio 24, Nr. 164, p. 3, iliustr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”