Atminimo lenta, skirta Marijampolės gimnazijos auklėtiniams

Atminimo lenta, skirta Marijampolės gimnazijos auklėtiniams

2009 m. balandžio 30 d ant Rygiškių Jono gimnazijos fasado atidengta atminimo lenta, kurioje iškalti visai Lietuvai ir Pasauliui žinomi vardai:  Mikalojus Akelaitis, Petras Arminas–Trupinėlis, Jonas Basanavičius, Kazys Boruta, Kazys Grinius, Antanas Gustaitis, Juozas Albinas Herbačiauskas, Jonas Jablonskis, Petras Klimas, Petras Kriaučiūnas, Antanas Krikščiukaitis–Aišbė, Antanas Kučinskas–Kučas, Vincas Kudirka, Jonas Mačys–Kėkštas, Pranas Mašiotas, pal. Jurgis Matulaitis, Vincas Mykolaitis–Putinas, Salomėja Nėris, Vincas Pietaris, Kazys Puida, Justinas Staugaitis, Matas Šalčius, Pranas Vaičaitis, Antanas Venclova, Antanas Vilkutaitis–Keturakis, kun. Antanas Skeltys, Algirdas Julius Greimas, Antanas Daniliauskas, Antanas Januševičius. Visi šie žmonės mokėsi šioje gimnazijoje. Atminimo lentą iškalė skulptorius Julius Narušis.

VIETA/ADRESAS
Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė

UŽRAŠAS
„Šioje mokykloje mokėsi: Mikalojus Akelaitis, Petras Arminas–Trupinėlis, Jonas Basanavičius, Kazys Boruta, Kazys Grinius, Antanas Gustaitis, Juozas Albinas Herbačiauskas, Jonas Jablonskis, Petras Klimas, Petras Kriaučiūnas, Antanas Krikščiukaitis–Aišbė, Antanas Kučinskas–Kučas, Vincas Kudirka, Jonas Mačys–Kėkštas, Pranas Mašiotas, pal. Jurgis Matulaitis, Vincas Mykolaitis–Putinas, Salomėja Nėris, Vincas Pietaris, Kazys Puida, Justinas Staugaitis, Matas Šalčius, Pranas Vaičaitis, Antanas Venclova, Antanas Vilkutaitis–Keturakis, kun. Antanas Skeltys, Algirdas Julius Greimas, Antanas Daniliauskas, Antanas Januševičius“.

DATA
2009 m. balandžio 30 d.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Julius Narušis

SUSIJĘ ASMENYS
Mikalojus Akelaitis, Petras Arminas–Trupinėlis, Jonas Basanavičius, Kazys Boruta, Kazys Grinius, Antanas Gustaitis, Juozas Albinas Herbačiauskas, Jonas Jablonskis, Petras Klimas, Petras Kriaučiūnas, Antanas Krikščiukaitis–Aišbė, Antanas Kučinskas–Kučas, Vincas Kudirka, Jonas Mačys–Kėkštas, Pranas Mašiotas, pal. Jurgis Matulaitis, Vincas Mykolaitis–Putinas, Salomėja Nėris, Vincas Pietaris, Kazys Puida, Justinas Staugaitis, Matas Šalčius, Pranas Vaičaitis, Antanas Venclova, Antanas Vilkutaitis–Keturakis, kun. Antanas Skeltys, Algirdas Julius Greimas, Antanas Daniliauskas, Antanas Januševičius, Julius Narušis

SUSIJĘ VIETOS
Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Iš kaimo vaiko iki pasaulinio garso asmenybės: [Rygiškių Jono gimnazijos Marijampolėje fasadas pasipuošė nauja atminimo lenta] / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2009 m. birž. 25, Nr. 12.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”