Atminimo lenta ant NKVD būstinės pastato

Atminimo lenta ant NKVD būstinės pastato

Ant vakarinės pastato (Vytauto g. 19) sienos 1992 m. liepos mėn. pritvirtinta atminimo lenta: „ Šio pastato rūsiai mena sunkią Lietuvos praeitį: nacistinį gestapą  1941-1944, bolševikinį NKVD 1944-1953“. Tuo pačiu metu Marijampolėje dar ant kelių pastatų buvo iškabintos atminimo lentos, skirtos NKGB, NKVD ir Gestapo aukoms atminti. Šią idėją inicijavo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga – Marijampolės skyrius (LPKTS MS). Atminimo lentas projektavo ir pagamino architektas Valentinas Medelis bei skulptorius Jonas Dulinskas.

Pastato rūsiuose NKVD kalino ir kankino žmones. Šiaurinėje pastato dalyje išlikusios autentiškos penkios kameros, karceris ir sanitarinė patalpa. Memorialinės lentos užrašas nevisiškai atitinka tiesą, nes Gestapas šiame pastate niekada nebuvo įsikūręs. Aldona Vilutienė prisimena, kad LPKTS MS vadovas Vytautas Raibikis ir dar keli organizacijos nariai sudėjo atminimo lentas į automobilį ir išvežė iškabinti ant pastatų mieste. Ši lenta turėjo būti pritvirtinta ant Vilkaviškio kurijos pastato (P. Kriaučiūno g. 17), tačiau tam nebuvo pritarta. Tada V. Raibikis savo iniciatyva atminimo lentą pritvirtino ant Vytauto g. pastato, pažymėto 19 numeriu.

VIETA/ADRESAS
Vytauto g.  19, Marijampolė.

UŽRAŠAS
„Šio pastato rūsiai mena sunkią Lietuvos praeitį: nacistinį gestapą  1941-1944, bolševikinį NKVD 1944-1953“

DATA
1992 m. liepos mėn.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Jonas Dulinskas, architektas Valentinas Medelis

SUSIJĘ ASMENYS
Jonas Dulinskas, Valentinas Medelis, Vytautas Raibikis, Aldona Vilutienė

SUSIJĘ VIETOS
Marijampolė, Vytauto g., P. Kriaučiūno g.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Vilutienė, Aldona.  Laiko dulkes nužėrus… : Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus kūrimo ir veiklos istorija, 1993-2007 m. / Aldona Vilutienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2013. - 160 p. : iliustr., portr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”