Atminimo lenta ant Vlado Bagdono namo

Atminimo lenta ant Vlado Bagdono namo

1992 m. liepos mėnesį ant V. Bagdono namo  (Vytauto g. 26) pritvirtinta atminimo lenta: „Šiame pastate 1944 - 1953 m. buvo tardomi ir kankinami Lietuvos žmonės“. Tuo pačiu metu Marijampolėje dar ant keleto pastatų buvo iškabintos atminimo lentos, skirtos NKGB ir Gestapo aukoms atminti. Šią idėją inicijavo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga – Marijampolės skyrius (LPKTS MS). Atminimo lentas pagamino ir projektavo skulptorius Jonas Dulinskas bei architektas Valentinas Medelis. Tą dieną, kai pastatai buvo pažymėti atminimo ženklais, Marijampolėje nevyko tai progai skirtų iškilmių. Aldona Vilutienė prisimena kad, LPKTS MS vadovas Vytautas Raibikis ir dar keli organizacijos nariai sudėjo atminimo lentas į automobilį ir išvežė iškabinti ant pastatų mieste.

V. Bagdono namas buvo 1940 m. nacionalizuotas, jame įkurta NKGB būstinė. II-ojo Pasaulinio karo metais čia įsikūrė Vokiečių komendantūra, pokaryje –  NKVD. Apie tai, kas vyko Bagdono name 1944 – 1953 m., knygoje „Laiko dulkes nužėrus...“ rašo Aldona Vilutienė: „Šio pastato antrame aukšte  buvo vieno Rainių budelio, o po karo  - Marijampolės NKGB viršininko P. Raslano ir operatyvinės grupės viršininko papulkininkio N. Dušanskio kabinetai, tardymo kambariai. Kalinimo ir kankinimo kameros ir rūsiai buvo kimšte prikimšti suimtųjų... Aukos buvo laidojamos čia pat, po pastato langais, Javonio upelio pakrantėje. Teritorija tarp Bagdono namo, Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir bibliotekos pastatų virto tikru kapinynu. 1999 m. spalio mėnesį čia buvo pradėti archeologiniai kasinėjimai, vos 9 m2 plote aptikti šešių aukų kūnai. Kasinėjimo darbai buvo nutraukti.

VIETA/ADRESAS
V. Bagdono namas, Vytauto g. 26, Marijampolė

UŽRAŠAS
“Šiame pastate 1944 - 1953 m. buvo tardomi ir kankinami Lietuvos žmonės“

DATA
1992 m. liepos mėn.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Jonas Dulinskas; architektas Valentinas Medelis 

SUSIJĘ ASMENYS
Jonas Dulinskas, Valentinas Medelis, Vytautas Raibikis, V.Bagdonas, Aldona Vilutienė, P. Raslanas, N. Dušanskis

SUSIJĘ VIETOS
Marijampolė; Vytauto gatvė; Vytauto didžiojo parkas

Literatūra ir šaltiniai

  1. Vilutienė, Aldona.  Laiko dulkes nužėrus… : Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus kūrimo ir veiklos istorija, 1993-2007 m. / Aldona Vilutienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2013. - 160 p. : iliustr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”