Warning: Declaration of Sections::DoAction($action, $id, &$params, $returnid = -1) should be compatible with CMSModule::DoAction($name, $id, $params, $returnid = '') in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/modules/Sections/Sections.module.php on line 153
Andriaus Bulotos namas

Andriaus Bulotos namas

Pilkas pastatas P.Vaičaičio gatvėje, pažymėtas 16 numeriu, daugumai vyresniosios kartos marijampoliečių žinomas kaip žymaus visuomenės veikėjo advokato Andriaus Bulotos (1872-1941) namas, kuriame gyveno ir mirė Žemaitė . O kaip yra iš tiesų?

Medinis, vieno aukšto, su mansarda, apkaltas medinėmis lentelėmis namas pastatytas 19 a. pabaigoje. XX a. pradžioje namą įsigijo Bulotai. Vieni šaltiniai teigia, kad šį namą Bulotai nusipirko 1917 m., kiti – kad tai įvyko 1925 m. Ir greičiausiai teisūs pastarieji, mat 1917 – 1918 m. data gali būti siejama tik su Bulotams priklausiusiu namu Kęstučio g., kuris 1941 m. buvo subombarduotas. Nuo 1940 m. pastate P. Vaičaičio gatvėje buvo įkurdinamos įvairios įstaigos ir organizacijos. 1981-1983 m. šiame pastate veikė Kapsuko centrinės bibliotekos komplektavimo skyrius. 1984 m. prie namo pietinės dalies pristatytas mūrinis, baltų plytų priestatas. Šiuo metu dalyje pastato glaudžiasi Lietuvos atsargos karininkų Marijampolės skyrius.

 O dabar apie tai, kaip gimė legenda, kad šiame name gyveno, mirė ir į paskutinę kelionę buvo palydėta rašytoja Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė). Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkotvarkos departamento Teritorijų planavimo skyriaus Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akte apie šį pastatą rašoma:  „1917 m. name apsigyveno A. Bulota ir vertėsi advokato praktika“. Tačiau daugybė šaltinių ir istoriko B. Mašalaičio tyrinėjimai įrodo, jog Bulotai Marijampolėje, Kęstučio g. apsigyveno tik apie 1918 m. Ten pat, sugrįžusi iš Amerikos, apsigyvena ir 1921-12-07 miršta Žemaitė. Šį faktą liudija oficialus nekrologas bei jos laidotuvėse dalyvavęs Juozas Tumas-Vaižgantas, teigęs, jog Žemaitė buvo pašarvota Kęstučio gatvėje. Kad Žemaitė gali būti susijusi su namu P. Vaičaičio gatvėje, paneigia ir B. Mašalaičio surastas faktas, jog ši pastatą Bulota įsigijo tik 1925 m.  Prasidėjus Atgimimui miesto inteligentija siekė, kad ant pastato atsirastų atminimo lenta, bylojanti, jog šiame pastate gyveno ir mirė Lietuvių literatūros klasikė. Gaila, bet faktai ir  Antrasis pasaulinis karas sužlugdė marijampoliečių viltis turėti pastatą, siejamą su Žemaitės vardu.  Tačiau marijampoliečiai turi retą galimybę kada tik panorėję aplankyti Žemaitės kapą senosiose miesto kapinėse (Armino g.) ir kuklų namelį P. Vaičaičio gatvėje, saugantį atminimą žmogaus, kuris globojo rašytoją paskutiniais jos gyvenimo metais, buvo prie jos mirties valandą ir palydėjo į paskutinę kelionę, rūpinosi jos raštų leidimu ir atminimo įamžinimu.

Tačiau šį pastatą mes galime drąsiai sieti su rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardu. Šiame name, pas Bulotus ji tikrai lankėsi. Šį faktą patvirtina Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma, apie 1930 m. daryta fotografija, kurioje prie namo vartų įamžinti Aleksandra Bulotienė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Andrius Bulota.

NEIŠLIKO
2010 m. ant pastato dar kabėjo dvi iš sovietinių laikų likę atminimo lentos. Pirmoji lenta skelbė – „Šiame name 1923-1940 m. gyveno pažangus visuomenės veikėjas A. Bulota“; Antroji – „Didžiojo Tėvynės karo metais čia buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Į kovą“.

VIETA/ADRESAS
P.Vaičaičio g.16, Marijampolė

DATA
XIX a. pabaiga – XX a. pradžia

STATUSAS
Valstybės saugomas, regioninės reikšmės objektas

SUSIJĘ ASMENYS
Andrius Bulota, Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), Juozas Tumas-Vaižgantas, Benjaminas Mašalaitis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

SUSIJĘ VIETOS
P. Vaičaičio g., Kęstučio g., Marijampolė

 
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/html_entity_decode_php4.php on line 306

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/html_entity_decode_php4.php on line 307

Literatūra ir šaltiniai

  1. Žemaitė gyvenime ir kūryboje : [albumas] / [paruošė J. Rimantas ; pratarmė A. Sprindžio]. - Vilnius : Valst. grožinės liter. l-kla, 1956. – P.194-208.
  2. Juodzevičienė, Loreta. Rašytojos Žemaitės jubiliejuje – netikėtumai marijampoliečiams /Loreta Juodzevičienė // lrytas.lt – 2015, geg. 27. – [Žiūrėta 2015-09-11]. - Prieiga per internetą: <http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/rasytojos-zemaites-jubiliejuje-netiketumai-marijampolieciams.htm?p=1>
  3. Julija Žemaitė: Įdomūs dokumentai / Dorota Mordas – [Žiūrėta 2015-09-11]. - Prieiga per internetą: <http://www.archyvai.lt/lt/idomus-dokumentai/julija-zemaite.html>

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

Warning: strpos(): Empty needle in /home/marvb/domains/marvb.lt/public_html/gatves/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija