Antano Civinsko gatvė*

Antano Civinsko gatvė*


Narto seniūnija, Kvietiškio seniūnaitija.

Rytuose gatvę riboja Petro Armino gatvė, vakaruose - Šešupė. Gatvės ilgis 0,366 km.

1969 m., po gaisro, parengus miesto reguliavimo projektą, pietine miesto riba nuo Šešupės iki Lauko (Žemaitės) gatvės, buvo suprojektuota Kalvarijos gatvė (Калварийская улитца (1873 m.), ulica Kalwarny spad (1884 m.)).
1903 m. plane Kalvarijos vardu vadinama tik gatvės atkarpa į rytus nuo Varšuvos (Vytauto) gatvės.  Dabartinės Sodo ir A. Civinsko gatvių vietoje nužymėta pietine miesto riba einanti gatvė.
1920-01-27 Sodo gatvė (jos dalis nuo P.Armino gatvės iki Šešupės) pavadinta Antano Čivinsko (Civinsko) vardu.
1949-04-04 A. Civinsko gatvė pavadinta L. Giros gatve.
1965-01-27 Rato gatvė panaikinta ir prijungta prie L. Giros gatvės.
1990-09-20 L. Giros gatvei sugrąžintas A. Civinsko pavadinimas.

Žiūrėti: L. Giros gatvė (1949-1990), Rato gatvė, Sodo gatvė (iki 1920).

Civinskas Antanas (1867-10-07 Šunskų k., Marijampolės aps. – 1913-04-24 Marijampolė, palaidotas senosiose Marijampolės kapinėse) – kunigas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, Tautinio sąjūdžio veikėjas, publicistas, prozininkas, redagavo „Šaltinį“, „Tėvynės sargą“. Rašė lietuvių kalbos ir literatūros, pilietinių teisių klausimais, paskelbė didaktinio pobūdžio apsakymų. Mokėsi Šunskų pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, dirbdamas vikaru Marijampolėje aktyviai įsitraukia į tuo metu Marijampolėje veikusių draugijų „Žiburio“, „Blaivybės“, „Gabijos“, „Šv. Izidoriaus ūkininkų“ veiklą. /VLE. T. 4. – P. 160./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas