Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl gatvių pavadinimų keitimo: 1991-01-23, potvarkis Nr. 66

Dėl gatvių pavadinimų keitimo: 1991-01-23, potvarkis Nr. 66 / Marijampolės miesto valdyba. – MAA, f. 1015, ap. 2, b. 74, l. 37.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija