Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Miesto valdybos posėdis: 1991-02-06, protokolas nr. 3

Miesto valdybos posėdis: 1991-02-06, protokolas nr. 3 /Lietuvos respublikos Marijampolės miesto savivaldybės taryba. – MAA, f.1015, ap. 2, b. 75, l. 4.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas