Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl A. Venclovos gatvės pavadinimo pakeitimo: 1994-03-11, sprendimas Nr. 15

Dėl A. Venclovos gatvės pavadinimo pakeitimo: 1994-03-11, sprendimas Nr. 15 / Marijampolės miesto taryba. – MAA, f. 1015, ap.1, b. 94, l. 17.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija