Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl gatvės pavadinimų suteikimo: 2006-08-04, sprendimas Nr.1-850

Dėl gatvės pavadinimų suteikimo: 2006-08-04, sprendimas Nr.1-850 / Marijampolės savivaldybės taryba – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=12221>.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas