Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl Aušros gatvės pratęsimo: 2007-10-29, sprendimas Nr. 1-192

Dėl Aušros gatvės pratęsimo: 2007-10-29, sprendimas Nr. 1-192 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [neteko galios 2008-04-28] [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=14490&Version=1>.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas