Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl pavadinimo gyvenamosios vietovės gatvei suteikimo, keitimo ar panaikinimo projekto rengimo tvarkos patvirtinimo: 2007-11-26, sprendimas Nr. 1-217

Dėl pavadinimo gyvenamosios vietovės gatvei suteikimo, keitimo ar panaikinimo projekto rengimo tvarkos patvirtinimo: 2007-11-26, sprendimas Nr. 1-217 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=14708>.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija