Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo: 2008-04-28, sprendimas Nr. 1-388

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo: 2008-04-28, sprendimas Nr. 1-388 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=15625>.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija