Ivano Černiachovskio gatvė (1952-1990)

Ivano Černiachovskio gatvė (1952-1990)


Dabar tai Vytauto gatvė.

1952-11-27 Vytauto gatvei suteiktas I. Černiachovskio vardas.
1978-02-08 panaikinta Piliečių gatvė, prijungta prie I. Černiachovskio (Vytauto) gatvės.
1988 m. gatvei sugrąžintas Vytauto vardas.
1989-01-11 rinkiminių apylinkių sudarymo sąrašuose aptinkamas Vytauto ir I. Čiarniachovskio gatvių
1990-09-20 I. Černiachovskio gatvė (pietinė dabartinės Vytauto gatvės dalis) pavadinta Gamyklų gatve. (Dar 1978 m gatvei šiaurinėje (pramoninėje) miesto dalyje buvo suteiktas Gamyklų vardas. (Gamyklų gatvė nuo 1991 m. atsiranda šiaurinės miesto dalies rinkimų apylinkių sąrašuose).
1991 m. rinkimų apylinkių sąrašuose, pietinėje miesto dalyje, aptinkamas tik Vytauto gatvė vardas.

Žiūrėti: I. Černiachovskio (1952-1988), Kalvarijos plentas (iki 1929), Varšuvos gatvė (1782-1920), Vytauto gatvė.
Žiūrėti: Piliečių gatvė (1869-1978), Vytauto gatvė, Gamyklų gatvė (1990-1991)

Ivanas Danilovičius Černiachovskis (1906-06-29 Oksanino k., Umanės raj., Ukraina – 1945-02-18 Melzakas, Varmijos Mozūrų vaivadija, Lenkija) – jauniausias Tarybinės armijos generolas, 3-ojo Baltarusijos fronto vadas, Tarybų Sąjungos didvyris. Vadovavo Vilniaus ir Kauno operacijoms, dėl kurių vokiečiai buvo išstumti iš Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos į kairįjį Nemuno krantą. Mirė nuo sviedinio skeveldros žaizdos, kai tikrino fronto liniją Melzako apylinkėse. /VLE. T4. – P. 314./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai
 • Marijampolės miesto schema

  Marianpol [Kartografija] : [Marijampolės miesto schema ] // Topographische Militarische Karte wom vormaligen Neu-Ostpreussen oder dem jetzigen Nordlichen Teil des Herzogtums Warschau, nebest dem Russischen District. Mit Auerhochster Genehmigung aus der großen, unter Leitung des General Quartiermeisters, General Lieutenants v. Geusau, und unter orlicher Aufsicht des Quartiermeisters Oberst- Lieutenants v. Stein aufgenomenen Vermessungs Karte auf XV Blaeter redųucirt, nach eigenen trigonometrischen Messungen und astronomischen Beobachtung berichtingt, und nach den topographischen Registern, vom Artillerie Lieut. v. Textor Herausgegeben von D. F. Sotzman. Berlin, 1808. // Miškinis A. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 43. – [Žemėlapio fragmento skaitmeninė kopija].

 • Marijampolės miesto gatvių schema

  Skaityti daugiau »

  Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Skaityti daugiau »

  Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

  Skaityti daugiau »

  Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

  Skaityti daugiau »

  Žemės sklypų parceliacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1903 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1884 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

  Skaityti daugiau »

  1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1857 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto schema

  Skaityti daugiau »

  Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

  Skaityti daugiau »

  Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

  Skaityti daugiau »

  1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

  Skaityti daugiau »

  1. Dėl gatvių pavadinimų keitimo: 1990-09-20, potvarkis Nr. 244 / Marijampolės miesto valdyba. – MAA, f. 1015, ap. 2, b. 10, l. 76.

  2. Dėl gatvės pavadinimo: 1978-02-08, sprendimas Nr. 39 / Kapsuko miesto liaudies deputatų taryba, Vykdomais komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 346, l. 50,51.

  3. Dėl pakeitimo Marijampolės miesto senų gatvių pavadinimų naujais: 1952-11-27, sprendimas Nr. 148 / Marijampolės miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 13, l. 198,199.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija