Kęstučio gatvė

Kęstučio gatvė


Degučių seniūnija, Senamiesčio seniūnaitija.

Šiaurėje gatvę riboja J. Basanavičiaus aikštė, pietuose – Laisvės gatvė. Gatvės ilgis 0,136 km.

Kaip mano A. Miškinis, XVII -XVIII a. vietovei formuojantis pagal radialinį planą (apie trikampę aikštę), iš aikštės pietrytinio kampo išėjo kelias į Vilnių.
Po 1765 m. gaisro miestelį pertvarkius pagal stačiakampį planą, iš aikštės pietinio šono rytinio kampo pietų kryptimi išvesta gatvė, kuri nuo dabartinės Laisvės gatvės suko į pietryčius, susiliedama su senąja kelio į Vilnių trasa.
1782 m. Prienų seniūnijos inventoriuje pirmą kartą paminėta (aprašyta) Vilniaus gatvė.
Iki XX a. pradžios gatvė vadinama Vilniaus gatve (Wilenska Ulica, Виленская улитца).
Kada gatvei suteiktas Ponų gatvės vardas, duomenų neturime.
1920-01-27 Ponų gatvė pavadinta Keistučio (Kęstučio) gatve.
1929-01-08 Kvietiškio priemiesčio gatvė, vadinama Nartų keliu (Kęstučio gatvės tęsinys), pavadinta Kęstučio gatve.
Po II Pasaulinio karo sugriovimų atstatant miestą, suplanuotos naujos gatvės. Kęstučio gatvė suskilo į kelias gatves.
1960-04-07 gatvei, einančiai nuo K. Požėlos aikštės iki Laisvės gatvės, paliktas senasis Kęstučio vardas.
Gatvės atkarpa nuo Laisvės gatvės iki dabartinės Vasario 16-osios gatvės tapo pėsčiųjų taku.
1960-04-07 atkarpa nuo Vasario 16-osios ir P. Vaičaičio gatvių, nutiesta šiaurės pietų kryptimi ir pavadinta Dvidešimtmečio (Lietuvininkų) gatve.
1960-04-07 buvusiai Kęstučio gatvei (jos daliai nuo P. Vaičaičio gatvės iki geležinkelio) suteiktas K. Giedrio vardas. Šiandieną tai V. Kudirkos gatvės pietinė dalis.
1962-01-25 buvusi Kęstučio gatvės dalis, kuri eina už geležinkelio linijos į rytus, pavadinta Tarybų (Saulės) gatve.

Žiūrėti: Saulės gatvė, K. Giedrio gatvė (1960-1991), Ponų gatvė (XX a. pradžia -1920), Vilniaus gatvė (1782 – XX a. pradžia).

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai
 • Marijampolės miesto schema

  Marianpol [Kartografija] : [Marijampolės miesto schema ] // Topographische Militarische Karte wom vormaligen Neu-Ostpreussen oder dem jetzigen Nordlichen Teil des Herzogtums Warschau, nebest dem Russischen District. Mit Auerhochster Genehmigung aus der großen, unter Leitung des General Quartiermeisters, General Lieutenants v. Geusau, und unter orlicher Aufsicht des Quartiermeisters Oberst- Lieutenants v. Stein aufgenomenen Vermessungs Karte auf XV Blaeter redųucirt, nach eigenen trigonometrischen Messungen und astronomischen Beobachtung berichtingt, und nach den topographischen Registern, vom Artillerie Lieut. v. Textor Herausgegeben von D. F. Sotzman. Berlin, 1808. // Miškinis A. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 43. – [Žemėlapio fragmento skaitmeninė kopija].

 • Marijampolės miesto gatvių schema

  Skaityti daugiau »

  Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Skaityti daugiau »

  Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

  Skaityti daugiau »

  Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

  Skaityti daugiau »

  Žemės sklypų parceliacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1903 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1884 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

  Skaityti daugiau »

  1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1857 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto schema

  Skaityti daugiau »

  Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

  Skaityti daugiau »

  Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

  Skaityti daugiau »

  1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

  Skaityti daugiau »

  1. Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo : 2014-02-24, sprendimas Nr. 1-65 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35061>.

  2. Dėl pakeitimo gatvių pavadinimų Kapsuko mieste: 1960-04-07, sprendimas Nr. 7 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 57, l. 63.

  3. Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose : 2009-08-31, sprendimas Nr. 1-936 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-04-30]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=18513>.

  4. Dėl suteikimo bei pakeitimo pavadinimų naujoms Dvidešimtmečio, Tarybų, vasaros ir Liepynų gatvėms: 1962-01-25, sprendimas Nr. 3 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 67, l. 7.

  5. Marijampolės miesto tarybos posėdis: 1929-01-08, [protokolas] Nr. 22 / Marijampolės miesto burmistras. – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 156, l. 1, 1 a.p., 2.

  6. Marijampolės miesto tarybos posėdis : 1920-01-27, protokolas Nr. 3 /Marijampolės miesto taryba – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 10, l. 13.

  7. Miškinis, Algimantas. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 20, 24-25, 26, 29, 31, 41, 43, 56, 61, 63, 71, 76, 78, 85, 93, 96, 106, 13

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas