Kauno gatvė*

Kauno gatvė*


Degučių seniūnija, Senamiesčio, Degučių ir Pašešupio seniūnaitijos.

Gatvė išeina šiaurės kryptimi iš J.Basanavičiaus aikštės. Gatvės ilgis 3,128 km.

 

Gatvė formavosi XVII-XVIII a. miesteliui augant pagal savaime susiklosčiusį radialinį planą. Kelias Kauno kryptimi išėjo iš trikampės miesto aikškės šiaurinio kampo.
Po 1765 m. gaisro miestą pertvarkius pagal keturkampį planą, Kauno gatvė nutiesta iš šiaurinio aikštės šono.
1782 m. sudarytame Prienų seniūnijos inventoriuje pirmą kartą minima Kauno gatvė.
Neįmanoma nustatyti, kada Kauno gatvė pavadinta Peterburgo gatve. Galime daryti prielaidą, jog tai įvyko po 1815 m. Marijampolei, Lenkijos karalystės sudėtyje, tapus Rusijos imperijos dalimis.
1834, 1835, 1843 m. planuose aptinkame Peterburgo gatvę (Ulica Peterburgska).
1856, 1857 m. planuose gatvė vėl vadinama senuoju vardu – Kauno gatve (Ulica Kowienska).
1920-01-27 Degučių priemiesčio gatvė pavadinta Degučių gatve.
1927-12-06 Degučių gatvė pavadinta Kauno gatve. Miestui augant šiaurės kryptimi, ilgėjo ir Kauno gatvė.
1957-10-02 gatvė pavadinta Z. Angariečio vardu.
1989-09-13 Z. Angariečio gatvės daliai nuo J. Gagarino gatvės iki V. Kudirkos gatvės sugrąžintas Kauno gatvės pavadinimas.
1989-09-13 Z. Angariečio gatvės dalis nuo V. Kudirkos gatvės iki P. Cvirkos gatvės sankryžos pavadinta V. Kudirkos gatve.
1990-07-25Kauno bei Z. Angariečio gatvėms sugrąžintas Kauno gatvės pavadinimas.

Žiūrėti: Z. Angariečio gatvė, V. Kudirkos gatvė, Peterburgo gatvė.

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai
 • Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Капсукас [Kartografija] : СССР. Литовская ССР, Польша. Сувальское воеводство : [Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje] / Генеральный штаб. – 1:100 000. –- [Москва : Генеральный штаб], 1986. – 1 žml. : spalv.  –[Skaitmeninė kopija].

 • Marijampolės miesto gatvių schema

  Skaityti daugiau »

  Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Skaityti daugiau »

  Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

  Skaityti daugiau »

  Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

  Skaityti daugiau »

  Žemės sklypų parceliacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1903 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1884 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

  Skaityti daugiau »

  1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1857 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto schema

  Skaityti daugiau »

  Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

  Skaityti daugiau »

  Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

  Skaityti daugiau »

  1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

  Skaityti daugiau »

  1. Dėl gatvių pavadinimų keitimo: 1990-07-25, potvarkis Nr. 169 / Marijampolės miesto savivaldybės valdyba, B. Beržinis. – MAA, f.1015, ap. 2, b. 5, l. 46.

  2. Dėl Kauno g -vės pavadinimo pateikimo: 1957-10-02, sprendimas Nr. 129 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1. B, 38, l. 101.

  3. Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo : 2014-02-24, sprendimas Nr. 1-65 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35061>.

  4. Dėl senų pavadinimų sugrąžinimo ir naujų suteikimo miesto gatvėms: 1989-09-13, sprendimas Nr. 122 / Marijampolės miesto liaudies deputatų taryba, Vykdomais komitetas, K. Subačius. – MAA, f.279, ap. 1, b. 1540, l. 39, 40, 41.

  5. Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose : 2009-08-31, sprendimas Nr. 1-936 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-04-30]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=18513>.

  6. Marijampolės miesto tarybos posėdžio įvykusio  1927 m. gruodžio mėn. 6 d. protokolas nr. 22 . – LCVA, f.1362, ap. 1, b. 69, l. 92, 93.

  7. Marijampolės miesto tarybos posėdis : 1920-01-27, protokolas Nr. 3 /Marijampolės miesto taryba – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 10, l. 13.

  8. Miškinis A. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 20, 22-2450, 52, 56, 61...

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Asociacija