Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Marijampolės miesto tarybos posėdis: 1927-12-06, protokolas Nr. 22

Marijampolės miesto tarybos posėdis: 1927-12-06, protokolas Nr. 22 / Marijampolės miesto taryba. – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 69, l. 92, 93.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas