Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl Marijampolės miesto naujai pravestoms gatvėms pavadinimų suteikimo: 1953-10-22, sprendimas Nr. 89

Dėl Marijampolės miesto naujai pravestoms gatvėms pavadinimų suteikimo: 1953-10-22, sprendimas Nr. 89 / Marijampolės miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 17, l. 149.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”