Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl pavadinimo suteikimo naujai pravestai gatvei: 1957-02-14, sprendimas Nr. 23

Dėl pavadinimo suteikimo naujai pravestai gatvei: 1957-02-14, sprendimas Nr. 23 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 37, l. 58.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas