Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl Kauno g-vės pavadinimo pateikimo: 1957-10-02, sprendimas Nr. 129

Dėl Kauno g-vės pavadinimo pateikimo: 1957-10-02, sprendimas Nr. 129 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 38, l. 101.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija