Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl naujoms gatvėms pavadinimų suteikimo: 1958-01-30, sprendimas Nr. 11

Dėl naujoms gatvėms pavadinimų suteikimo: 1958-01-30, sprendimas Nr. 11 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 45, l. 20, 21, 22.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Asociacija