Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl suteikimo pavadinimo naujai pravestai gatvei: 1959-03-30, sprendimas Nr. 46

Dėl suteikimo pavadinimo naujai pravestai gatvei: 1959-03-30, sprendimas Nr. 46 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 50, l. 61.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Sūduvos fotoklubas